Meediatõlge [Media interpreting]

Franz Pöchhacker
tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
Sisukord

Meediatõlge, mis on tuntud ka ringhäälingutõlke nime all, on peamiselt massimeedia otseülekannete puhul kasutatav keeleülekande vorm (ka audiovisuaalne tõlge [audiovisual translation] selle laias tähenduses). Meediatõlge kui üks suulise tõlke liike on alates 1980ndaist üha enam pälvinud tõlkeuurijate tähelepanu (nt Kurz 1990), kuid praktika ise ulatub tagasi 1930ndatesse aastatesse, mil sellised tuntud konverentsitõlgid nagu André Kaminker ja Hans Jacob tõlkisid prantsuse raadio otseülekannetes Hitleri kõnesid. Seda – otseülekandes toimuvat sünkroontõlget – peetakse tänaseni meediatõlke prototüübiks, kuigi see tõlkeviis hõlmab ka teisi stsenaariume, viise ja modaalsusi.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Gile, Daniel
2011 “Errors, omissions and infelicities in broadcast interpreting: Preliminary findings from a case study.” In Methods and Strategies of Process Research: Integrative Approaches in Translation Studies, Cecilia Alvstad, Adelina Hild & Elisabet Tiselius (eds), 201–218. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Kurz, Ingrid
1990 “Overcoming language barriers in European television.” In Interpreting – Yesterday, Today, and Tomorrow, David Bowen & Margareta Bowen (eds), 168–175. Binghamton, NY: SUNY.Google Scholar
1996 “Special features of media interpreting as seen by interpreters and users.” In New Horizons. Proceedings of the XIVth World Congress of FIT, vol. 2, 957–965. Melbourne: AUSIT.Google Scholar
1997 “Getting the message across – Simultaneous interpreting for the media.” In Translation as Intercultural Communication, Mary Snell-Hornby, Zuzana Jettmarová & Klaus Kaindl (eds), 195–205. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
2002 “Physiological stress responses during media and conference interpreting.” In Interpreting in the 21st Century: Challenges and Opportunities, Giuliana Garzone & Maurizio Viezzi (eds), 195–202. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Mack, Gabriele
2002 “New perspectives and challenges for interpretation: The example of television.” In Interpreting in the 21st Century: Challenges and Opportunities, Giuliana Garzone & Maurizio Viezzi (eds), 203–213. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Mizuno, Akira
1997 “Broadcast interpreting in Japan.” In Conference Interpreting. Current Trends in Research, Yves Gambier, Daniel Gile & Christopher Taylor (eds), 192–194. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Pöchhacker, Franz
2007 “Coping with culture in media interpreting.” Perspectives 15 (2): 123–142.Google Scholar
Straniero Sergio, Francesco
1999 “The interpreter on the (talk)show: Interaction and participation framework.” The Translator 5 (2): 303–326.Google Scholar
Wadensjö, Cecilia
2008 “In and off the show: Co-constructing ‘invisibility’ in an interpreter-mediated talk show interview.” Meta 53 (1): 184–203.Google Scholar