Võrgustikud ja vabatahtlikud tõlkijad [Networking and volunteer translators]

Deborah Folaron
Concordia University
tõlkija Maris Kobin
Sisukord

Suhtlusvõrgustikes teabe jagamine, vahetamine ja kasutamine ühendab üksteisega seotud inimesi ning on pikaaegne laialt levinud sotsiaalne praktika. Selline võrgustikes tegutsemise praktika omandas uued ja täiustatud mõõtmed pärast info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate omaks- ja kasutuselevõttu 20. sajandi lõpus ning peamiselt tehnika abil, mis hõlmab arvuteid, juhtmevaba internetti ning mobiiltelefone. Tehnoloogial on olnud oluline ja mitmekülgne roll tänapäevases globaliseerumises, olles nii platvorm üleilmsele laienemisele kui ka kaitstes kohalikke tavasid ja kombeid.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Ackland, Robert
2013Web Social Science. Concepts, Data and Tools for Social Scientists in the Digital Age. Thousand Oaks/London: SAGE.Google Scholar
Castells, Manuel
(ed.) 2004The Network Society. A Cross-cultural Perspective. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar Publishing Ltd.Google Scholar
Castells, Manuel & Cardoso, Gustavo
(eds) 2006The Network Society: From Knowledge to Policy. Washington, DC: Center for Transatlantic Relations.Google Scholar
Castells, Manuel, Fernandez-Ardevol, Mireia, Linchuan Qui, Jack, Sey, Araba
(eds) 2007Mobile Communication and Society. A Global Perspective. Cambridge & London: The MIT Press.Google Scholar
Folaron, Deborah & Buzelin, Hélène
2007 “Connecting Translation and Network Studies.” META – La traduction et les études de réseaux/Translation and Network Studies 52 (4): 605–642.Google Scholar
Jackson, Matthew O.
2008Social and Economic Networks. Princeton & Oxford: Princeton University Press.Google Scholar
Lazer, David et al.
2009 “Life in the network: the coming age of computational social sciencein Science 323(5915), 721–723. DOI logoGoogle Scholar
Miller, Vincent
2011Understanding Digital Culture. London and Los Angeles: SAGE.Google Scholar
Musso, Pierre
(ed.) 2003Réseaux et société. Paris: Presses Universitaires de FranceGoogle Scholar
Newman, Mark & Barabási, Albert-László & Watts, Duncan J.
(eds) 2006The Structure and Dynamics of Networks. Princeton & Oxford: Princeton University Press.Google Scholar
Scharl, Arno Klaus Tochtermann
& (eds) 2007The Geospatial Web. How Geobrowsers, Social Software and the Web 2.0 are Shaping the Network Society. London: Springer-Verlag London Limited.Google Scholar
Stalder, Felix
2006Manuel Castells: The Theory of the Network Society. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
Van Dijk, Jan A. G. M.
20062nd Edition. The Network Society. London: SAGE Publications Ltd.Google Scholar
Vashee, Kirti
The Translation Market – Is it Really Understood?blog entry. eMpTy Pages 11 Sept 2014.