Varjamata ja varjatud tõlge [Overt and covert translation]

Juliane House
tõlkija Maarja Merioja
Sisukord

Tõlkides asendatakse ühes keeles olev tekst funktsionaalselt samaväärse tekstiga teises keeles. See, kas ja kuidas on võimalik saavutada funktsionaalset samaväärsust, sõltub esmajoones kahest empiiriliselt tuletatud (House 1981) tõlkimise tüübist: varjamata ja varjatud tõlkimisest (overt and covert translation). Selline eristus seostub tõlketeooriaga (House 1997, 2009).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud kirjandus

House, Juliane
1981 (2d ed.). A Model for Translation Quality Assessment. Tübingen: Narr.Google Scholar
1997Translation Quality Assessment: A Model Revisited. Tübingen: Narr.Google Scholar
2009Translation. Oxford: Oxford University PressGoogle Scholar