відкритий та закритий переклад [Overt and covert translation]

Джуліан Гаус
Переклад Олександр Ребрій
Зміст

При перекладі текст, написаний однією мовою, заміщується функціонально еквівалентним текстом іншою мовою. Можливість та способи встановлення функціональної еквівалентності значно залежать від двох типів перекладу – «відкритого» («явного») та «закритого» («прихованого») – емпірично встановлених у праці Дж. Гаус (House 1981). У пізніших публікаціях дослідниця обґрунтувала розподіл перекладів на ці два типи на основі положень теорії перекладу.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

House, Juliane
1981 (2d ed.). A Model for Translation Quality Assessment. Tübingen: Narr.Google Scholar
1997Translation Quality Assessment: A Model Revisited. Tübingen: Narr. TSBGoogle Scholar
2009Translation. Oxford: Oxford University Press. TSBGoogle Scholar