Poliitiline tõlge [Political translation]

Chantal Gagnon
Concordia University
tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
Sisukord

Poliitilise tõlke käsitlemisel tuleb vaadelda kaht eri uurimisobjekti: poliitiliste tekstide tõlkimist ja tõlkimist kui poliitilist avaldust. Mõlemal juhul on analüüsi keskmes omadussõna ’poliitiline’ tähendus. Chilton ja Schäffner (1997: 212) on öelnud, et tekst või tegevus on tõenäoliselt poliitiline siis, kui see hõlmab võimu või vastupanu. Seega on tekstid poliitilised juhul, kui neid loob poliitik, aga ka siis, kui need sisaldavad mingisugusel kujul võimuvõitlust. Head näited tõlgitud poliitilistest tekstidest on poliitilise kõne, vastuolulise näidendi või ajalehe juhtkirjade tõlked. Tõlkimine kui poliitiline käitumine hõlmab samuti laia teemadespektrit, näiteks aktivistlikku tõlkimist, feministlikku tõlkimist ja kannibalistlikku tõlkimist. Ka tõlketeadus ise võib olla poliitiline – just selles tähenduses, et analüüs püüab debatis osaleda. Mahupiiride tõttu käsitletakse siin artiklis peamiselt tõlgitud poliitiliste tekstide analüüsi. Ent ka teemad, nagu sugu tõlkimises (gender in translation), angažeeritud lähenemised ja aktivism (committed approaches and activism) ning kolonialismijärgne kirjandus ja tõlkimine (post-colonial literatures and translation) on kõik seotud tõlkimise kui poliitilise avaldusega.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Baumgarten, Stefan
2009Translating Hitler’s “Mein Kampf”: A corpus-aided discourse-analytical study. Saarbrücken: VDM Verlag.Google Scholar
Brisset, Annie
1990/1996A Sociocritique of Translation: Theatre and Alterity in Quebec, 1968–1988. Translated by Rosalind Gill and Roger Gannon. Toronto: University of Toronto Press.Google Scholar
Calzada Pérez, Marìa
2007Transitivity in Translating: The Interdependence of Texture and Context. Oxford: Peter Lang Publishing.Google Scholar
Canada, Prime Minister
2008 “Statement by Prime Minister Stephen Harper/Déclaration du Premier ministre Stephen Harper.” December 3rd 2008, Office of the Prime Minister, Ottawa. http://​pm​.gc​.ca​/eng​/media​.asp​?id​=2333 [Accessed 12 April 2010].
Chilton, Paul and Schäffner, Christina
1997 “Discourse and Politics.” In Discourse as Social Interaction, Teun A. van Dijk (ed.), 206–230. London: Sage Publications.Google Scholar
Fairclough, Norman
1992Discourse and Social Change. Cambridge: Polity.Google Scholar
Gagnon, Chantal
2006 “Language plurality as power struggle, or: Translating politics in Canada.” Target. International Journal of Translation Studies 18 (1): 69–90.Google Scholar
Hatim, Basil & Mason, Ian
1997Translator as Communicator. London: Routledge.Google Scholar
Haynes, Deborah
2007 “This is the story of two brothers who worked for the British: one is dead, the other fears for his life.” Times 15 August. http://​www​.thetimes​.co​.uk​/tto​/news​/world​/middleeast​/iraq​/article1991352​.ece [Accessed 27 April 2010].
Kress, Gunther
1989Linguistic Processes in Sociocultural Practice. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Lambert, José
1991 “In Quest of Literary World Maps.” In Interculturality and the historical study of literary translations, Harald Kittel and Armin Paul Frank (eds), 133–145. Berlin: Erich Schmidt.Google Scholar
Munday, Jeremy
2007 “Translating Ideology, A Textual Approach.” The Translator 13 (2): 195–217.Google Scholar
Schäffner, Christina
2003 “Third Ways and New Centres, Ideological Unity or Difference?” In Apropos of Ideology, Translation Studies on Ideology – Ideologies in Translation Studies, María Calzada Pérez (ed.), 23–41. Manchester: St. Jerome Publishing.Google Scholar
2004 “Political Discourse Analysis from the Point of View of Translation Studies.” Journal of Language and Politics 3 (1): 117–150.Google Scholar
Van Dijk, Teun A.
1998Ideology, a Multidisciplinary Approach. London: Sage Publications.Google Scholar