Siyaset Çevirisi [Political translation]

Chantal Gagnon
Concordia University
Çeviri Pelin Sena İskurtDuygu Tekgül
İçindekiler

Siyaset ve çeviri bağlamında iki farklı araştırma nesnesi çıkar karşımıza: siyaset metinlerinin çevirisi ve siyasi bir eylem olarak çeviri. Her iki durumda da “siyaset,” araştırmanın odağında yer almaktadır. Chilton ve Schäffner’ın (1997: 212) da belirttiği gibi, iktidar ya da direniş içeren her metin veya eylem siyasi olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle, siyasetçiler tarafından üretilen metinler siyaset metinlerdir, öte yandan bir çeşit iktidar mücadelesine sahne olan metinler de siyasi olarak değerlendirilir. Siyasi bir konuşmanın, tartışma yaratan bir tiyatro oyununun veya bir gazetedeki baş yazının çevirisi siyaset çevirisine güzel örneklerdir. Siyasi bir davranış olarak çeviri ayrıca aktivist çeviri, feminist çeviri ve kanibalistik çeviriyi de içeren geniş bir yelpazeyi kapsar. Dahası, Çeviribilim’in kendisi de siyasi sayılabilir, çünkü bu alanda yapılan araştırmalar sayesinde tartışmaların başlatılıp sürdürülmesi hedeflenir. Burada yerin sınırlı olması nedeniyle daha çok siyaset metinlerinin çevirisine ağırlık vereceğiz. Fakat çeviride toplumsal cinsiyet, ( Çeviride toplumsal cinsiyet ) angaje [committed] yaklaşımlar ve aktivizm (Committed approaches and activism) ve sömürgecilik sonrası edebiyat akımları ve çeviri(Postcolonial literatures and translation)desiyasi bir eylem olarak çeviri ile ilişkilendirebilir.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kaynakça

Baumgarten, Stefan
2009Translating Hitler’s “Mein Kampf”: A corpus-aided discourse-analytical study. Saarbrücken: VDM Verlag.Google Scholar
Brisset, Annie
[1990] 1996A Sociocritique of Translation: Theatre and Alterity in Quebec, 1968–1988. Translated by Rosalind Gill and Roger Gannon. Toronto: University of Toronto Press.  TSBGoogle Scholar
Calzada Pérez, Marìa
2007Transitivity in Translating: The Interdependence of Texture and Context. Oxford: Peter Lang Publishing.  TSBGoogle Scholar
Canada. Prime Minister
2008“Statement by Prime Minister Stephen Harper/Déclaration du Premier ministre Stephen Harper.” December 3rd 2008, Office of the Prime Minister, Ottawa. http://​pm​.gc​.ca​/eng​/media​.asp​?id​=2333 [Accessed 12 April 2010].Google Scholar
Chilton, Paul and Schäffner, Christina
1997“Discourse and Politics.” In Discourse as Social Interaction, Teun A. van Dijk (ed.), 206–230. London: Sage Publications.Google Scholar
Fairclough, Norman
1992Discourse and Social Change. Cambridge: Polity.  BoPGoogle Scholar
Gagnon, Chantal
2006“Language plurality as power struggle, or: Translating politics in Canada.” Target. International Journal of Translation Studies 18 (1): 69–90. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Hatim, Basil & Mason, Ian
1997Translator as Communicator. London: Routledge.Google Scholar
Haynes, Deborah
2007“This is the story of two brothers who worked for the British: one is dead, the other fears for his life.” Times 15 August. http://​www​.timesonline​.co​.uk​/tol​/news​/world​/iraq​/article2260753​.ece [Accessed 27 April 2010]. DOI logoGoogle Scholar
Koskinen, Kaisa
2009Translating Institutions: an ethnographic study of EU translation. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
Kress, Gunther
1989Linguistic Processes in Sociocultural Practice. Oxford: Oxford University Press.  BoPGoogle Scholar
Lambert, José
1991“In Quest of Literary World Maps.” In Interculturality and the historical study of literary translations, Harald Kittel and Armin Paul Frank (eds), 133–145. Berlin: Erich Schmidt.  TSBGoogle Scholar
Munday, Jeremy
2007“Translating Ideology, A Textual Approach.” The Translator 13 (2): 195–217. DOI logoGoogle Scholar
Schäffner, Christina
2003“Third Ways and New Centres, Ideological Unity or Difference?” In Apropos of Ideology, Translation Studies on Ideology – Ideologies in Translation Studies, María Calzada Pérez (ed.), 23–41. Manchester: St. Jerome Publishing.  TSBGoogle Scholar
2004“Political Discourse Analysis from the Point of View of Translation Studies.” Journal of Language and Politics 3 (1): 117–150. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Van Dijk, Teun A
1998Ideology, a Multidisciplinary Approach. London: Sage Publications.Google Scholar