Постколоніальні літератури та переклад [Post-colonial literatures and translation]

Пол Ф. Бандіа
Concordia University
Переклад Світлана Шурма
Зміст

Сьогодні загальновизнаним є той факт, що «культурний поворот», який в 1990-х рр. відбувся в суспільних та гуманітарних науках, назавжди змінив перекладознавство. Відтоді в аналізі перекладу та в перекладацькому дискурсі культура зайняла центральне місце на противагу мові, що розглядалася в рамках системи мовної взаємодії та спілкування. У будь-яких серйозних дискусіях або розборах в галузі перекладу мова розглядається як підпорядкована культурі, вплетена в неї, або навіть з нею сплавлена. Для перекладознавства наслідки таких тверджень виявилися кардинальними, позаяк традиційні терміни та поняття, такі як «еквівалентність», «чиста або стандартна мова», чіткі «бінарні опозиції», та їхня передбачувана ієрархія (оригінал/переклад, вихідний (джерельний) текст/цільовий текст, дослівний/смисловий переклад тощо), були відкинуті. А однією із магістральних царин, через яку «культурний поворот» торував свій шлях до перекладознавства, стало вивчення постколоніальних літератур. Сама природа цієї літератури, створеної постколоніальними письменниками колоніальними мовами, зумовила той факт, що безліч питань, які раніше не бралися до уваги, як, наприклад, гендер, етнічна приналежність, соціологія, мовна інакшість, ідентичність, політика та ідеологія, стали для перекладознавчих досліджень першорядними.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Ashcroft, Bill, Griffiths, Gareth & Tiffin, Helen
1989The Empire Writes Back: Theory and Practice in Postcolonial Literatures. London & New York: Routledge DOI logoGoogle Scholar
Bandia, Paul F
2008Translation as Reparation: Writing and Translation in Postcolonial Africa. Manchester: St. Jerome Publishing.  TSBGoogle Scholar
Mehrez, Samia
1992“Translation and the Postcolonial Experience: The Francophone North African Text.” In Rethinking Translation, Lawrence Venuti (ed.), 120–138. London & New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar
Niranjana, Tejaswini
1992Siting Translation: History, Post-Structuralism, and the Colonial Context. Berkeley: University of California Press.  TSBGoogle Scholar
Rushdie, Salman
1991Imaginary Homelands: Essays and Criticisms, 1981–1991. London: Granta.Google Scholar
Shamma, Tarek
2009“Postcolonial Studies and Translation Theory.” MonTI 1: 183–196 DOI logo  TSBGoogle Scholar
Spivak, Gayatri Chakravorty
1993“The Politics of Translation.” In Outside in the Teaching Machine, 179–200. London & New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar
Tymoczko, Maria
1999a“Post-Colonial Writing and Literary Translation.” In Post-Colonial Translation: Theory and Practice, Susan Bassnett & Harish Trivedi (eds), 19–40. London & New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar
1999bTranslation in a Post-Colonial Context: Early Irish Literature in English Translation. Manchester, UK: St. Jerome Publishing.  TSBGoogle Scholar
2000“Translations of Themselves: the Contours of Postcolonial Fiction.” In Changing the Terms: Translating in the Postcolonial Era. Sherry Simon & Paul St-Pierre (eds), 147–163. Ottawa: University of Ottawa Press.  TSBGoogle Scholar
Zabus, Chantal
1991The African Palimpsest: Indigenization of Language in the West African Europhone Novel. Amsterdam & Atlanta: Rodopi.Google Scholar

Додаткова література

Bassnett, Susan & Harish Trivedi
(eds) 1999Post-colonial Translation. Theory and practice. London & New York: Routledge DOI logo  BoPGoogle Scholar
Cheyfitz, Eric
1991The Poetics of Imperialism. Translation and Colonization from The Tempest to Tarzan. New York and Oxford: Oxford University Press.  TSBGoogle Scholar
Rafael, Vicente L
1988/1993Contracting Colonialism: Translation and Christian Conversion in Tagalog Society under Early Spanish Rule. Rev. ed. Durham, NC: Duke University Press.  TSBGoogle Scholar
Simon, Sherry & Paul St-Pierre
(eds) 2000Changing the Terms: Translating in the Postcolonial Era. Ottawa: University of Ottawa Press.  TSBGoogle Scholar