Releetõlge [Relay interpreting]

Miriam Shlesinger
tõlkija Kadri Koitsaar
Sisukord

Releetõlge on tõlkimine ühest keelest teise kolmanda keele kaudu. Seega, näiteks kui delegaat kõneleb konverentsil araabia keeles ning tema jutu peab tõlkima inglise ja saksa keelde, kuid araabia-saksa keelesuuna tõlki ei ole, võib tõlke saksa keelde teha läbi inglise vahenduskeele (pivot-keele). Mõnel juhul võib releetõlk istuda isegi „tummas tõlkekabiinis“, st ülaltoodud näite puhul ei pruugi ingliskeelset tõlget üldse vajagi olla ja inglise keelt kasutatakse ainult saksa keelde tõlkimise võimaldamiseks. Releetõlget kasutatakse kõige sagedamini piiratud levikuga keelte puhul ja see on eriti levinud mitmekeelsetel konverentsidel riikides, kus enamikul tõlkidel on ainult kaks töökeelt või kus on mitu ametlikku keelt: nt Lõuna-Aafrikas, kus üks keel (enamasti inglise keel) vahendab mitut teist keelt. Releetõlget kasutati tavapraktikas ka kunagistes idabloki riikides, kus vahenduskeel oli vene keel. Kui varem peeti vahetut tõlget – ja tõlkimist enda emakeelde (A-keelde) – ainsaks vastuvõetavaks võimaluseks, siis suurte rahvusvaheliste organisatsioonide laienemisest ja muudest geopoliitilistest muutustest tingitud uus reaalsus on suurendanud vajadust releetõlke järele, hoolimata sellest, et seda peetakse „teisejärguliseks lahenduseks […]“ (Gebhard 2001) ja sageli kasutatakse tõlke, kes tõlgivad võõrkeelde (B-keelde), st teevad retuurtõlget.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Bontempo, Karen & Levitzke-Gray, Patricia
2009 „Interpreting Down Under: Sign Language Interpreter Education and Training in Australia.“ International Perspectives on Sign Language Interpreter Education, Jemina Napier (ed.), 149–170. Washington, D.C.: Gallaudet University Press.Google Scholar
Boudreault, Patrick
2005 „Deaf interpreters.“ Topics in signed language interpreting, Terry Janzen (ed.), 323–355. Amsterdam & Philadelphia: John BenjaminsGoogle Scholar
Gebhard, Silke
2001 „Building Europe – or back to Babel?http://​www​.aiic​.net​/ViewPage​.cfm​/page526​.htm [Vaadatud 24. veebruar 2010].
Mackintosh, Jenny
1983Relay interpretation: An exploratory study. Avaldamata magistritöö. Birbeck College. Londoni Ülikool.Google Scholar
McDonnell, Patrick J.
1997 „Group calls for Indian-language interpreters.“ Los Angeles Times, märts 14. http://​articles​.latimes​.com​/1997–03​-14​/news​/mn​-38155​_1​_spanish​-interpreters [Vaadatud 24. veebruar 2010].
Mikkelson, Holly
1999 „Relay interpreting: A viable solution for languages of limited diffusion?The Translator 5 (2): 361–380Google Scholar
Seleskovitch, Danica & Lederer, Marianne
1989 2nd edition 2002 „The problems of relay.“ A systematic approach to teaching interpretation, Seleskovitch, Danica & Marianne Lederer, 173–192. Luxembourg: DidierGoogle Scholar
Stone, Christopher
2009Toward a deaf translation norm. Washington D.C.: Gallaudet University Press.Google Scholar
Wong, Fook Khoon
1990 „Court interpreting in a multiracial society – the Malaysian experience.“ Interpreting – Yesterday, today and tomorrow, David Bowen & Margaret Bowen (eds), 108–116. Binghamton, NY: SUNY.Google Scholar