Reletulkkaus [Relay interpreting]

Miriam Shlesinger
Käännös Oskari Koski
Sisällysluettelo

Reletulkkaus (relay interpreting) tarkoittaa tulkkaamista yhdestä kielestä toiseen kolmannen kielen kautta. Esimerkiksi jos arabiaa puhuvaa konferenssiedustajaa tulisi tulkata saksaan ja englantiin, mutta arabia–saksa-tulkkia ei ole saatavilla, voidaan saksankielinen tulkkaus suorittaa englanninkielisestä ”releestä” tai ”pivotista”. Joissain tapauksissa pivot voi toimia niin kutsutusta ”mykkäkopista” käsin, eli pivot-tulkille varataan oma tulkkauskoppi, jonka tulkkaus ei tule lainkaan yleisön käyttöön. Esimerkiksi yllä mainitussa tilanteessa on mahdollista, että yleisö ei tarvitse englanninkielistä tulkkausta, ja englanninkielinen tulkkaus järjestetään vain saksankielistä tulkkausta varten. Reletulkkausta hyödynnetään useimmin sellaisten kielten kanssa, jotka eivät ole laajalle levinneitä. Lisäksi reletulkkaus on erityisen yleistä monikielisissä konferensseissa sellaisissa maissa, joissa suurimmalla osalla tulkeista on vain kaksi työkieltä, tai maissa, joissa yksi kieli (yleensä englanti) toimii välittäjäkielenä useiden virallisten kielten välillä (esimerkiksi Etelä-Afrikassa). Reletulkkaus oli yleinen käytäntö myös useissa entisen itäblokin maissa. Tällöin relekielenä oli venäjä. Siinä missä suoraa tulkkausta – ja tulkkausta A-työkieleen – pidettiin joskus ainoana hyväksyttävänä vaihtoehtona, kansainvälisten organisaatioiden kasvu ja geopoliittiset muutokset ovat johtaneet reletulkkauksen kasvuun, vaikka sitä pidetäänkin ”toiseksi parhaimpana ratkaisuna […]” (Gebhard 2001, oma käännös) ja vaikka siinä usein joudutaan turvautumaan tulkkeihin, jotka työskentelevät B-työkieleensä päin (eli tekevät retour-tulkkausta).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Bontempo, Karen & Levitzke-Gray, Patricia
2009 “Interpreting Down Under: Sign Language Interpreter Education and Training in Australia.” In International Perspectives on Sign Language Interpreter Education, Jemina Napier (ed.), 149–170. Washington, D.C.: Gallaudet University Press.Google Scholar
Boudreault, Patrick
2005 “Deaf interpreters.” In Topics in signed language interpreting, Terry Janzen (ed.), 323–355. Amsterdam & Philadelphia: John BenjaminsGoogle Scholar
Gebhard, Silke
2001 “Building Europe – or back to Babel?http://​www​.aiic​.net​/ViewPage​.cfm​/page526​.htm [Accessed 24 Feb 2010].
Mackintosh, Jenny
1983Relay interpretation: An exploratory study. Unpublished MA thesis. Birbeck College. University of London.
McDonnell, Patrick J.
1997 “Group calls for Indian-language interpreters.” Los Angeles Times, March 14. http://​articles​.latimes​.com​/1997–03​-14​/news​/mn​-38155​_1​_spanish​-interpreters [Accessed 24 Feb 2010].
Mikkelson, Holly
1999 “Relay interpreting: A viable solution for languages of limited diffusion?The Translator 5 (2): 361–380Google Scholar
Seleskovitch, Danica & Lederer, Marianne
1989 2nd edition 2002 “The problems of relay.” In A systematic approach to teaching interpretation, Seleskovitch, Danica & Marianne Lederer, 173–192. Luxembourg: DidierGoogle Scholar
Stone, Christopher
2009Toward a deaf translation norm. Washington D.C.: Gallaudet University Press. TSBGoogle Scholar
Wong, Fook Khoon
1990 “Court interpreting in a multiracial society – the Malaysian experience.” In Interpreting – Yesterday, today and tomorrow, David Bowen & Margaret Bowen (eds), 108–116. Binghamton, NY: SUNY.Google Scholar