Uustõlge [Retranslation]

Kaisa KoskinenOuti Paloposki
University of Tampere | University of Helsinki
tõlkija Maarja Merioja
Sisukord

Uustõlge (kui toode) tähendab, et mingi tekst on tõlgitud samasse sihtkeelde teist või rohkemat korda. Seega on uuesti tõlkimine (kui protsess) oma olemuselt nähtus, mis toimub teatud aja pärast, kuid praktikas esineb ka samaaegseid või peaaegu samaaegseid tõlkeid, mistõttu on mõnikord raske või isegi võimatu üht tõlget esimeseks ja teist tõlget teiseks tõlkeks liigitada. Mõned uurijad räägivad uustõlkega seoses ka kaudsetest või releetõlgetest, kuid see on tõenäoliselt pigem eksitav kui kasulik ning käesolevas artiklis viidatakse uustõlke terminiga korduvatele tõlgetele ühte keelde.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Aaltonen, Sirkku
2003 “Retranslation in the Finnish Theatre.” In Tradução, retradução e adaptação, John Milton & Marie-Hélène Catherine Torres (eds). Special issue of Cadernos de tradução 11: 141–159.Google Scholar
Berman, Antoine
1990 “La Retraduction comme espace de traduction.” Palimpsestes 13 (4): 1–7.Google Scholar
Brisset, Annie
2004 “Retraduire ou le corps changeant de la connaissance. Sur l’historicité de la traduction.” Palimpsestes 15: 39–67.Google Scholar
Brownlie, Siobhan
2006 “Narrative Theory and Retranslation Theory.” Across Languages and Cultures 7 (2): 145–170.Google Scholar
Chesterman, Andrew
2000 “A Causal Model for Translation Studies.” In Intercultural Faultlines, Maeve Olohan (ed.), 15–27. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Collombat, Isabelle
2004 “Le XXIe siècle: l’âge de la retraduction.” Translation Studies in the New Millennium. An international Journal of Translation and Interpreting 2: 1–15.Google Scholar
Deane-Cox, Sharon
2014Retranslation. Translation, Literature and Reinterpretation. London: Bloomsbury.Google Scholar
Du Nour, Miryam
1995 “Retranslation of Children’s Books as Evidence of Changes in Norms.” Target 7 (2): 327–346.Google Scholar
Flotow, Luise von
2009 “This time ‘the Translation is Beautiful, Smooth and True’: Theorizing Retranslation with the Help of Beauvoir.” In Translation in French and Francophone Literature and Film, James Day (ed.), French Literature Series 36: 35–50.Google Scholar
Gambier, Yves
1994 “La Retraduction, retour et détour.” Meta 39 (3): 413–417.Google Scholar
Koskinen, Kaisa & Outi Paloposki
2003 “Retranslations in the Age of Digital Reproduction”. In Tradução, retradução e adaptação, John Milton & Marie-Hélène Catherine Torres (eds). Special issue of Cadernos de tradução 11: 141–159.Google Scholar
Kujamäki, Pekka
2001 “Finnish comet in German skies: Translation, retranslation and norms.” Target 13 (1): 45–70.Google Scholar
Monti, Enrico & Peter Schnyder
(eds) 2010La retraduction. Proceedings of the International conference held in Mulhouse, December 2–5, 2009. Paris: éditions Orizons.Google Scholar
Pokorn, Nike K.
2012Post-Socialist Translation Practices. Ideological Struggle in Children’s Literature. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Paloposki, Outi & Kaisa Koskinen
2004 “Thousand and One Translations. Retranslation Revisited.” In Claims, Changes and Challenges, Gyde Hansen, Kirsten Malmkjaer & Daniel Gile (eds), 27–38. Amsterdam & Philadelphia: John BenjaminsGoogle Scholar
2010 “Reprocessing texts. The fine line between retranslating and revising.” Across Languages and Cultures 11 (1): 29–49.Google Scholar
Pym, Anthony
1998Method in Translation History. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Susam-Sarajeva, Şebnem
2006Theories on the Move. Translation’s Role in the Travels of Literary Theories. Amsterdam & New York: Rodopi.Google Scholar
Tahir Gürçağlar, Şehnaz
2008The Politics and Poetics of Translation in Turkey, 1923–1960. Amsterdam & New York: Rodopi.Google Scholar
Vanderschelden, Isabelle
2000 “Why Retranslate the French Classics? The Impact of Retranslation on Quality.” In On Translating French Literature and Film II, Myriam Salama-Carr (ed.), 1–18. Amsterdam & Atlanta: Rodopi.Google Scholar
Venuti, Lawrence
2004 “Retranslations: The creation of value.” In Translation and Culture, Katherine M.s Faull (ed.). Special issue of Bucknell Review 47 (1): 25–38.Google Scholar