Uudelleenkääntäminen [Retranslation]

Kaisa KoskinenOuti Paloposki
Tampereen yliopisto | Helsingin yliopisto
Käännös Lauri Malmi
Sisällysluettelo

Uudelleenkäännös tarkoittaa tietystä yksittäisestä lähdetekstistä samalle kohdekielelle tehtyä toista tai myöhäisempää käännöstä. Prototyyppinen uudelleenkääntäminen on ilmiö, joka tapahtuu ajan kuluessa, mutta käytännössä on olemassa myös samanaikaisesti tai lähes samanaikaisesti tehtyjä käännöksiä, minkä vuoksi voi toisinaan olla hankalaa tai mahdotonta määritellä, mikä käännöksistä on ensimmäinen ja mikä tehty sen jälkeen. Lisäksi jotkut tutkijat käsittelevät epäsuoraa kääntämistä tai välikielten kautta kääntämistä uudelleenkääntämisen viitekehyksessä, mutta tämä näkökulma olisi todennäköisesti enemmän harhaanjohtava kuin hyödyksi, minkä vuoksi tässä artikkelissa uudelleenkäännöksiksi kutsutaan vain samasta lähdeteoksesta samalle kielelle tehtyjä useampia käännöksiä.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Aaltonen, Sirkku
2003 “Retranslation in the Finnish Theatre.” In Tradução, retradução e adaptação, John Milton & Marie-Hélène Catherine Torres (eds). Special issue of Cadernos de tradução 11: 141–159.Google Scholar
Berman, Antoine
1990 “La Retraduction comme espace de traduction.” Palimpsestes 13 (4): 1–7.Google Scholar
Brisset, Annie
2004 “Retraduire ou le corps changeant de la connaissance. Sur l’historicité de la traduction.” Palimpsestes 15: 39–67.Google Scholar
Brownlie, Siobhan
2006 “Narrative Theory and Retranslation Theory.” Across Languages and Cultures 7 (2): 145–170.Google Scholar
Chesterman, Andrew
2000 “A Causal Model for Translation Studies.” In Intercultural Faultlines, Maeve Olohan (ed.), 15–27. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Collombat, Isabelle
2004 “Le XXIe siècle: l’âge de la retraduction.” Translation Studies in the New Millennium. An international Journal of Translation and Interpreting 2: 1–15.Google Scholar
Deane-Cox, Sharon
2014Retranslation. Translation, Literature and Reinterpretation. London: Bloomsbury.Google Scholar
Du Nour, Miryam
1995 “Retranslation of Children’s Books as Evidence of Changes in Norms.” Target 7 (2): 327–346.Google Scholar
Flotow, Luise von
2009 “This time ‘the Translation is Beautiful, Smooth and True’: Theorizing Retranslation with the Help of Beauvoir.” In Translation in French and Francophone Literature and Film, James Day (ed.), French Literature Series 36: 35–50.Google Scholar
Gambier, Yves
1994 “La Retraduction, retour et détour.” Meta 39 (3): 413–417.Google Scholar
Koskinen, Kaisa & Outi Paloposki
2003 “Retranslations in the Age of Digital Reproduction”. In Tradução, retradução e adaptação, John Milton & Marie-Hélène Catherine Torres (eds). Special issue of Cadernos de tradução 11: 141–159.Google Scholar
Kujamäki, Pekka
2001 “Finnish comet in German skies: Translation, retranslation and norms.” Target 13 (1): 45–70.Google Scholar
Monti, Enrico & Peter Schnyder
(eds) 2010La retraduction. Proceedings of the International conference held in Mulhouse, December 2–5, 2009. Paris: éditions Orizons.
Pokorn, Nike K.
2012Post-Socialist Translation Practices. Ideological Struggle in Children’s Literature. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Paloposki, Outi & Kaisa Koskinen
2004 “Thousand and One Translations. Retranslation Revisited.” In Claims, Changes and Challenges, Gyde Hansen, Kirsten Malmkjaer & Daniel Gile (eds), 27–38. Amsterdam & Philadelphia: John BenjaminsGoogle Scholar
2010 “Reprocessing texts. The fine line between retranslating and revising.” Across Languages and Cultures 11 (1): 29–49.Google Scholar
Pym, Anthony
1998Method in Translation History. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Susam-Sarajeva, Şebnem
2006Theories on the Move. Translation’s Role in the Travels of Literary Theories. Amsterdam & New York: Rodopi.Google Scholar
Tahir Gürçağlar, Şehnaz
2008The Politics and Poetics of Translation in Turkey, 1923–1960. Amsterdam & New York: Rodopi.Google Scholar
Vanderschelden, Isabelle
2000 “Why Retranslate the French Classics? The Impact of Retranslation on Quality.” In On Translating French Literature and Film II, Myriam Salama-Carr (ed.), 1–18. Amsterdam & Atlanta: Rodopi.Google Scholar
Venuti, Lawrence
2004 “Retranslations: The creation of value.” In Translation and Culture, Katherine M. Faull (ed.). Special issue of Bucknell Review 47 (1): 25–38.Google Scholar

Ks. lisää myös

Berk Albachten, Özlem, and Şehnaz Tahir Gürçağlar
eds. 2019aPerspectives on Retranslation: Ideology, Paratexts, Methods. London and New York: Routledge.Google Scholar
eds. 2019bStudies from a Retranslation Culture: The Turkish Case. Berlin: Springer.Google Scholar
Deane-Cox, Sharon
2014Retranslation. Translation, Literature and Reinterpretation. London: Bloomsbury.Google Scholar
Koskinen, Kaisa ja Outi Paloposki
2015Sata kirjaa, tuhat suomennosta. Kaunokirjallisuuden uudelleenkääntäminen. Helsinki: SKS.Google Scholar
Monti, Enrico, and Peter Schnyder
eds. 2011Autour De La Retraduction. Paris: Orizons.Google Scholar
Van Poucke, Piet, and Guillermo Sanz Gallego
eds. 2019 “Retranslation in Context.” Special Issue of Cadernos De Traduçao 39: 1.Google Scholar