Itsekääntäminen [Self-translation]

Chiara Montini
Pariisi, Ranska ja Bologna, Italia
Käännös Tomi Makkonen
Sisällysluettelo

Popovičin määritelmän mukaan itsekääntäminen on ”alkuperäisen teoksen kääntämistä toiseen kieleen itse tekijän toimesta” (1976: 19, oma käännös). Hän myös väittää, että itsekäännöstä ”ei voi pitää alkuperäisen tekstin varianttina, vaan oikeana käännöksenä” (1976: 19, oma käännös). Monet viimeaikaisista tutkimuksista ovat vähemmän myönteisiä tämän käytännön määrittelyssä. Kollerin mukaan itsekääntämisen ja ”oikean” kääntämisen ero voidaan selittää uskollisuuden käsitteen avulla: ”Tekijä-kääntäjä kokee olevansa oikeutettu tekemään tekstiin muutoksia, joita ’tavallinen’ kääntäjä saattaa välttää” (1979/1992: 197, oma käännös). Uskollisuuden käsitteen soveltamista kääntämiseen on kuitenkin kyseenalaistettu, ja tätä näkökulmaa pidetään nykyään vanhentuneena. Koller ehdottaa, että kääntämisen ja itsekääntämisen ero on auktoriteettikysymys. Goldoni (1707–1793), italiaksi ja ranskaksi kirjoittanut itsekääntämistä harjoittanut näytelmäkirjailija, vahvistaa tämän päätelmän: ”Siitä huolimatta minulla oli etulyöntiasema muihin verrattuna: pelkkä kääntäjä ei olisi uskaltanut edes vaikeuksia kohdatessaan poiketa kirjaimellisesta merkityksestä, mutta minä teokseni tekijänä pystyin muuttamaan sanoja, niin että ne sopivat paremmin maani mieltymyksiin ja käytäntöihin” (Goldoni 2003: 257, oma käännös). Jung tarkastelee kääntäjien ja itsekääntäjien eroja tekijyyden näkökulmasta ja painottaa, että itsekääntäjillä on merkittävä etu ”alkuperäisen” tekstin suhteen: ”Olennaisin ero tavallisten kääntäjien ja itsekääntäjien välillä […] on se, että itsekääntäjät pääsevät käsiksi alkuperäisteoksensa tarkoitukseen ja kulttuuriseen kontekstiin tai intertekstuaalisuuteen paremmin kuin tavalliset kääntäjät” (Jung 2002: 30, oma käännös).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Antunes, Maria Alica & Grutman, Rainier
(ed.) 2014Autotradução/Self-Translation. Special issue of Tradução em Revista 16 (summer) http://​www​.maxwell​.lambda​.ele​.puc​-rio​.br​/trad​_em​_revista​.php​?strSecao​=input0 [Accessed 30 September 2014]
Besemeres, Mary & Wierzbicka, Anna
2007Translating lives: Living within two languages and cultures. Queensland: University of Queensland Press.Google Scholar
Bohórquez, Paola
2014 “Attaccamenti intraducibili: le problematiche degliaffetti nell’autotraduzione translinguistica.” In La lingua spaesata. Il multilinguismo oggi, Chiara Montini (ed.). Bologna: Bononia University Press.Google Scholar
Ceccherelli, Andrea, Imposti, Gabriella & Perotto, Monica
(eds) 2013Autotraduzione e riscrittura. Bologna: Bononia University Press.Google Scholar
Cordingley, Anthony
(ed.) 2013Self-Translation: Brokering Originality in Hybrid Culture. London: Bloomsbury.Google Scholar
Dasilva, Xosé Manuel & Tanqueiro, Helena
(eds) 2011Aproximaciones a la autotraducción. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo.Google Scholar
Ferraro, Alessandra
2011L’autotraduzione nelle letterature migranti. Oltreaceano, Udine: Editrice universitaria udinese.Google Scholar
Fitch, Brian T.
1988Beckett & Babel. An Investigation into the Status of the Bilingual Work. Toronto: University of Toronto Press.Google Scholar
Goldoni, Carlo
1993Storia del mio teatro, Milan: Rizzoli.Google Scholar
Grutman, Rainier
2008 “Self-translation”, In Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Mona Baker & Gabriela Saldanha (eds), London: Routledge.Google Scholar
Hokenson, Jan Walsh & Munson, Marcela
2007The Bilingual Text. History and Theory of Literary Self-Translation. Manchester: St. Jerome Publishing.Google Scholar
Jacobs, J. U.
2002 “Translating the Heart of Darkness: cross-cultural discourse in the contemporary Congo Book.” In Translation, diversity and power, Ileana Dimitriu (ed.). Special issue of Current Writing 14 (2): 104–117Google Scholar
Jung, Verena
2002English-German self-translation of academic texts and its relevance for translation theory and practice. Frankfurt am Main: Peter Lang.Google Scholar
Koller, Werner
1979Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Uni-Taschenbücher 819. Heidelberg: Quelle & Meyer.Google Scholar
Lagarde, Christian & Tanqueiro, Helena
(eds) 2013L’autotraduction aux frontières de la langue et de la culture. Limoges: Lambert & Lucas.Google Scholar
Osimo, Bruno
1999 “Nabokov’s selftranslations: interpretation problems and solutions in Lolita’s Russian version.” Sign System Studies 27: 215–233.Google Scholar
Oustinoff, Michaël
2001Bilinguisme d’écriture et auto-traduction: Julien Green, Samuel Beckett, Vladimir Nabokov. Paris: L’Harmattan.Google Scholar
Popovič, Anton
1976A Dictionary for the Analysis of Literary Translation. University of Alberta: Edmonton.Google Scholar
Tanqueiro, Helena
2000 “Self-Translation as an extreme Case of the author-Translator- Dialectic.” In Investigating Translation, Allison Beeby, Doris Ensinger & Marisa Presas (eds), 55–63. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins TSB. DOI logoGoogle Scholar