Semiootika ja tõlkimine [Semiotics and translation]

Ubaldo Stecconi
tõlkija Maarja MeriojaTerje Loogus
Sisukord

Mõiste „semiootika“ koondab enda alla intellektuaalsed uurimistööd, mille peamine objekt on märgid ja märgisüsteemid. Praegu semiootikal ühtne teooria puudub ja uurimistööd tehakse eri teadusharudes. Petrilli ja Ponzio pakuvad välja järgmise loetelu võimalikest käsitustest:

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Chesterman, Andrew
1997Memes of Translation: The Spread of Ideas in Translation Theory. Amsterdam & Philadelphia: John BenjaminsGoogle Scholar
Deledalle-Rhodes, Janice
1988–1989 “La traduction dans les systèmes sémiotiques.” Etudes Littéraires 21 (3): 211–221Google Scholar
Eco, Umberto
2003Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione. Milan: Bompiani.Google Scholar
Gorlée, Dinda L.
1994Semiotics and the Problem of Translation: With Special Reference to the Semiotics of Charles S. Peirce. Amsterdam & Atlanta: Rodopi.Google Scholar
Gottlieb, Henrik
2005 “Multidimensional translation: Semantics turned semiotics.” In MuTra 2005 – Challenges of Multidimensional Translation: Conference Proceedings, Heidrun Gerzymisch-Arbogast & Sandra Nauert (eds). http://​www​.euroconferences​.info​/proceedings​/2005​_Proceedings​/2005​_Gottlieb​_Henrik​.pdf [Accessed 1 February 2010].
Jakobson, Roman
1959 “On linguistic aspects of translation.” In On Translation, Reuben A. Brower (ed.), 232–239. Cambridge (Mass): Harvard University Press.Google Scholar
Lawendowski, Boguslaw
1978 “On semiotic aspects of translation.” In Sight, Sound and Sense, Thomas A. Sebeok (ed.), 264–282. Bloomington: Indiana University Press.Google Scholar
Ludskanov, Alexander
1975 “A semiotic approach to the theory of translation.” Language Sciences 35: 5–8.Google Scholar
Peirce, Charles Sanders
1931–1958The Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Charles Hartshorne, Paul Weiss & Arthur W. Burks (eds). VIII vols. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.Google Scholar
1992–1998The Essential Peirce, Selected Philosophical Writings. Volume 1 (1867–1893). Nathan Houser & Christian Kloesel (eds). Volume 2 (1893–1913) Peirce Edition Project (ed.). Bloomington: Indiana University Press.Google Scholar
Petrilli, Susan
2003 “The intersemiotic character of translation”. In Translation Translation, Susan Petrilli (ed.), 41–53. Amsterdam & New York: Rodopi.Google Scholar
Petrilli, Susan & Augusto Ponzio
2007 “What is semiotics?Signs – International Journal of Semiotics. Royal School of Library and Information Science, Denmark. http://​vip​.db​.dk​/signs​/WIS​.htm [Accessed 1 February 2010].
Stecconi, Ubaldo
2004 “Interpretive semiotics and translation theory: The semiotic conditions to translation.” Semiotica 150: 471–489.Google Scholar
2009 “Semiotics.” In Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Mona Baker & Gabriela Saldanha (eds.), 260–263. London & New York: Routledge.Google Scholar
2010 “What happens if we think that translating is a wave?Translation Studies. 2:2: 47–60Google Scholar
Torop, Peeter
2000La traduzione totale. Bruno Osimo (tr.). Modena: Guaraldi-Logos. [Original edition, Total´nyj perevod 1995 Tartu: Tartu University Press].Google Scholar
Toury, Gideon
1986 “Translation. A cultural-semiotic perspective.” In Encyclopedic Dictionary of Semiotics, T. A. Sebeok (ed.), 1111–1124. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.Google Scholar
van Kesteren, Aloysius
1978 “Equivalence relationships between source text and target text: Towards a typology on the basis of semiotics.” In Literature and Translation: New Perspectives in Literary Studies, James S. Holmes, José Lambert & Raymond van den Broeck (eds), 46–68. Leuven: Acco.Google Scholar