Переклад [Translation]

Сандра Галверсон
Переклад Олександр Ребрій
Зміст

Говорити про поняття перекладу в перекладознавстві означає негайно стикнутися з фундаментальними питаннями, що стосуються: погляду на світ та його об’єкти; можливості дізнатися щось про цей світ та необхідні для цього засоби; статусу знання, культурних, політичних та академічних практик та відносин; а також напруги та конфліктів, що супроводжують відмінність поглядів на кожній з цих ділянок. Справді, сама діяльність з дослідження поняття перекладу може позначатися як його « визначення », « концептуалізація », « опис » або « теоретизування » і ще багато як, залежно від обраної позиції. Таке розмаїття поглядів відбивається в перекладознавстві та його еволюції – від ідеалу дефінітивного розуміння перекладу до розробки багатьох його різних тлумачень.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Arrojo, Rosemary
2002 “Lessons learned from Babel.” Target 14: (1), 137–143.Google Scholar
Bryman, Alan
2008 3rd edition. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Chesterman, Andrew & Arrojo, Rosemary
2000 “Shared Ground in Translation Studies.” Target 12 (1): 151–160.Google Scholar
Delabastita, Dirk
2003 “Translation Studies for the 21st Century: Trends and Perspectives.” Génesis. Revista científica do ISAI 3: 7–24.Google Scholar
Gutt, Ernst-August
2000Translation and Relevance. Cognition and Context. Manchester: St. Jerome Publishing.Google Scholar
Halverson, Sandra
1999 “Conceptual work and the ‘translation’ concept.” Target, 11 (1): 1–31.Google Scholar
2008 “Translations as institutional facts. An ontology for ‘assumed translation’. In Beyond descriptive Translation Studies. Investigations in homage to Gideon Toury, Anthony Pym, Miriam Schlesinger & Daniel Simeoni (eds) 343–361. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Hebenstreit, Gernot
2007 “Defining patterns in Translation Studies: Revisiting two classics of German Translationswissenschaft.” Target 19 (2): 197–215.Google Scholar
Hermans, Theo
2007The Conference of the Tongues. Manchester: St. Jerome Publishing.Google Scholar
Jakobson, Roman
[1959] 2004 2nd edition. “On Linguistic Aspects of Translation.” In The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti (ed) 138–143. London: Routledge.Google Scholar
Koller, Werner
1989 “Equivalence in translation theory.” Translated by Andrew Chesterman. In Readings in Translation Theory, Andrew Chesterman (ed.) 99–104. Helsinki: Oy Finn Lectura. TSBGoogle Scholar
1995 “The concept of equivalence in Translation Studies.” Target 7 (2): 191–222.Google Scholar
Martín de León, Celia
2008 “Skopos and beyond. A critical study of functionalism.” Target 20 (1): 1–28.Google Scholar
Nida, Eugene & C. R. Taber
1969The Theory and Practice of Translation. Leiden: E.J. Brill.Google Scholar
Pym, Anthony
1995 “European Translation Studies, une science qui dérange, and Why Equivalence Needn’t be A Dirty Word”, TTR: Traduction, Terminologie, Rédaction 8 (1): 153–176.Google Scholar
2007 “On history in formal conceptualizations of translation.” Across languages and Cultures 18 (2): 153–166.Google Scholar
2010Exploring Translation Theories. London: Routledge.Google Scholar
Tymoczko, Maria
2007Enlarging Translation, Empowering Translators. Manchester: St. Jerome Publishing.Google Scholar
Toury, Gideon
1995Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: John Benjamins.Google Scholar
Vermeer, Hans
1987 “What does it mean to translate?Indian Journal of Applied Linguistics 13: 25–33.Google Scholar