Tõlketeaduse pöörded [The turns of Translation Studies]

Mary Snell-Hornby
tõlkija Kadri Sildmets
Sisukord

Kui mõelda mõistele „pööre“ keeleuuringute valdkonnas, tuleb tänapäeval ilmselt esimese asjana meelde keeleteaduses 1970. aastatel toimunud „pragmaatiline pööre“. Praegu mõistetakse seda kui selget eemaldumist generatiivse transformatsioonigrammatika abstraktsetest ja jäikadest dogmadest, mis ei arvestanud ühegi „keelevälise reaalsuse“ aspektiga, ja pöördumist praktilisema, avatud ja paindliku lähenemise poole, mille järgi keel on tegevus ja seotud nii ümbritseva maailma kui ka konkreetse olukorraga. Üks pragmaatilise pöörde peamisi saavutusi oli tollal revolutsiooniline kõneaktiteooria. Uus lähenemine arvestas ka keele sotsiaalsete ja kommunikatiivsete külgedega ning viis tekstilingvistika tekkeni. See kõik pani aluse hilisemale tõlketeadusele.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Bachleitner, Norbert & Wolf, Michaela
(eds) 2004Soziologie der literarischen Übersetzung. Special issue of Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 29 (2).Google Scholar
Bachmann-Medick, Doris
2007Cultural turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Reinbek: Rowohlt.Google Scholar
Bassnett, Susan
1998 “The Translation Turn in Cultural Studies.” In Constructing Cultures. Essays on Literary Translation. Susan Bassnett & André Lefevere (eds), 123–140. Topics in Translation 11. Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
Bassnett, Susan & Lefevere, André
(eds) 1990Translation, History and Culture. London: Pinter.Google Scholar
Cronin, Michael
2006Translation and Identity. London: Routledge.Google Scholar
Gile, Daniel
1994 “Opening up in Interpretation Studies.” In Translation Studies. An Interdiscipline, Mary Snell-Hornby, Franz Pöchhacker & Klaus Kaindl (eds), 149–158. Benjamins Translation Library 2. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Gouanvic, Jean-Marc
1997 “Pour une sociologie de la traduction: le cas de la littérature américaine traduite en France après la Seconde Guerre mondiale (1945–1960).” In Translation as Intercultural Communication. Selected Papers from the EST Congress – Prague 1995, Mary Snell-Hornby, Zuzana Jettmarová & Klaus Kaindl (eds), 33–44. Benjamins Translation Library 20. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Hermans, Theo
(ed.) 1985The Manipulation of Literature. Studies in Literary Translation. London: Croom Helm.Google Scholar
Sewell, William J.
1999 “The Concept(s) of Culture.” In Beyond the Cultural Turn. New Directions in the Study of Society and Culture, Victoria E. Bonnell & Lynn Hunt (eds), 35–61. Berkeley: Univ. of California Press.Google Scholar
Snell-Hornby, Mary
1990 “Linguistic transcoding or Cultural Transfer? A Critique of Translation Theory in Germany.” In Translation, History and Culture, Susan Bassnett & André Lefevere (eds), 79–86. London: Pinter.Google Scholar
2006The Turns of Translation Studies. New paradigms or shifting viewpoints? Benjamins Translation Library 66. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2009 “What’s in a turn? On fits, starts and writhings in recent Translation Studies.” In The Translational Turn, Doris Bachmann-Medick (ed.). Special issue of Translation Studies 2 (1): 41–51. DOI logoGoogle Scholar
Wolf, Michaela & Alexandra Fukari
(eds) 2007Constructing a Sociology of Translation. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar