Tõlkeüksus [Unit of translation]

Michel Ballard
Artois Ülikool
tõlkija Kadri Koitsaar
Sisukord

Professionaalsed tõlkijad mõtlevad enda töö hindamisel või kirjeldamisel vaistlikult tõlkeüksustes ning see on sama vajalik ja kasulik teoreetikutele, kes soovivad tõlkija tööd analüüsida. Tõlkeüksust on määratletud mitmeti, vastavalt teoreetilisele raamistikule, milles seda uuritakse. Vinay ja Darbelnet on pühendanud teemale mitmeid lehekülgi, kuid ei suuda siduda seda ühegi teooria või vähemalt tervikliku ettekujutusega tõlkest. Kuna nende määratlus sisaldab sidususe mõistet – „väikseim võimalik üksus, milles märgid on omavahel seotud nii, et neid ei tohiks eraldi tõlkida“ (V&D 1995: 21) – võib see tunduda paljutõotav, kuid probleem seisneb selles, et nad käsitlevad antud lõigus peamiselt sõnavaralisi küsimusi ja – mis on veelgi küsitavam – toetavad ideed, et tõlkeüksusi on võimalik lähtetekstist lahutada. Seleskovitch ja Lederer (1984) kirjeldavad enda teooria kohaselt tõlkeüksust kui diskursuse segmendist saadud tähendusüksust (väike arv sõnu), mis aitab konstrueerida sihtkeeles uuesti väljendatava tervikliku sõnumi ümber sõnastatud tähendust. Christiane Nord (1997) pakub välja funktsionalistliku lähenemise, täiendades klassikalist ettekujutust tõlkeüksusest kui „horisontaalsest“ segmendist „vertikaalse“ üksuse mõistega, mis seob kokku tekstis sisalduvad ja selle toimimist toetavad elemendid.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Korpus

Mansfield, Katherine
1923/1988 „The Doll’s house“ (1923): „At the Bay“ and other Short Stories/„Sur la baie et autres nouvelles (traduction et notes de Magali Merle). Paris: Livre de Poche (Bilingue), 165–189.Google Scholar
1966/1977 „ La maison de poupées “ (traduction de Marguerite Faguer): Katherine Mansfield, Oeuvre Romanesque, Paris, Stock, 423–432.Google Scholar

Kirjandus

Ballard, Michel
2007 „Eléments pour une méthodologie réaliste en traductologie“: Nikolay Garbovskiy (ed.). The Science of Translation Today. Moscow: Moscow University Press, 47–60.Google Scholar
Nord, Christiane
1997Translating as a Purposeful Activity. Manchester: St Jerome Publishing.Google Scholar
Seleskovitch, Danica & Lederer, Marianne
1984Interpréter pour traduire. Paris: Didier.Google Scholar
Toury, Gideon
1995Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam/Philadelphia: John BenjaminsGoogle Scholar
Vinay, Jean-Paul & Darbelnet, Jean
1995Comparative Stylistics of French and English. A methodology for translation (tõlkinud ja toimetanud Juan C. Sager & M. J. Hamel).Google Scholar

Täiendavat lugemist

Ballard, Michel
2003Versus (vol. 1): Repérages et Paramètres. Paris: Ophrys. Google ScholarGoogle Scholar
Koller, Werner
1979/1992Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 4th edn. Repérages et Paramètres. Heidelberg and Wiesbaden: Quelle und Meyer. Google ScholarGoogle Scholar