Web ja kääntäminen [Web and translation]

Deborah Folaron
Concordia University
Käännös Tomi Makkonen
Sisällysluettelo

World Wide Webistä (WWW) tehtiin virallinen esitys maaliskuussa 1989 (http://​info​.cern​.ch​/Proposal​.html), ja sen otti käyttöön Sir Tim Berners-Lee Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNistä toukokuussa 1990 (http://​info​.cern​.ch/). Esitetty ratkaisu tarjosi hypoteettista mahdollisuutta helppoon tiedon jakamiseen internetissä käyttämällä hyperlinkkejä sisältävää hypertekstiä, joka oli koodattavissa, katsottavissa ja noudettavissa hypertekstin siirtoprotokollan (HTTP), hypertekstin merkintäkielen (HTML) ja verkkoselaimen avulla. Internet, TCP/IP-yhteyskäytäntöihin perustuva maailmanlaajuinen toisiinsa yhdistettyjen tietoverkkojen järjestelmä, oli ollut olemassa jo noin 30 vuotta ennen ”webiä”. Web, josta tuli aikanaan käytetyin osa tätä laajempaa internetiä, avattiin yleiseen käyttöön vuonna 1991. Ensimmäinen graafisen käyttöliittymän sisältävä selain, Mosaic, julkaistiin vuonna 1993, ja sen kuvake- ja grafiikkapohjainen käyttöliittymä mahdollisti intuitiivisemman webin käyttämisen kuin aiemmat tekstikomentoihin perustuvat selaimet. Kahdessakymmenessä vuodessa web on kehittynyt staattisten verkkosivujen tietovarastosta dynaamiseksi ja vuorovaikutteiseksi ympäristöksi (web 2.0), joka sisältää sosiaalisia verkostoitumissivustoja, multimediasisällön jakamissivustoja ja moninaista reaaliaikaista viestintää, jota prosessoivat erilaiset palvelimet, tietokannat ja sisällönhallintajärjestelmät. Semanttista webiä, ja laajemmin web 3.0:aa, puolestaan kehitetään sen massadatan (big data) käsittelyn ja hyödyntämisen tehostamiseen, jota sisällöntuottajat, kuluttajat, tuottaja-kuluttajat ja käyttäjät ympäri maailmaa luovat useilla kielillä. Pitkälle kehitettyjen hakukoneiden, tiedonlouhinnan ja visualisointiteknologioiden kehityksen päämääränä on etsiä, löytää, jakaa, yhdistää ja visualisoida dataa entistä helpommin. Nopeaa kehitystä jatkavat myös web-teknologiat ja -standardit (kuten XML-merkintäkieli, OWL-ontologiakieli, RDF-kuvailukehys ja WCAG-saavutettavuusohjeistus), joita käytetään yritysten kehityshankkeissa, akateemisissa tutkimusprojekteissa ja kansainvälisissä organisaatioissa, kuten W3C:ssä, Unicode Consortiumissa ja ICANNissa.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Alesso, H. Peter & Smith, Craig F.
2006Thinking on the Web – Berners-Lee, Gödel, and Turing. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.Google Scholar
Association of Internet Researchers (AoIR)
Athique, Adrian
2013Digital Media and Society: An Introduction. Cambridge/Malden: Polity Press.Google Scholar
Boyd, Danah
2014It’s complicated. The social lives of networked teens. New Haven/London: Yale U. Press.Google Scholar
Burnett, Robert & Marshall, P. David
2003Web Theory. An Introduction. London & New York: Routledge.Google Scholar
Campanelli, Vito
2010Web Aesthetics. How Digital Media Affect Culture and Society. Rotterdam: Institute of Network Cultures and Nai Publishers.Google Scholar
Castells, Manuel
2012Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age. Cambridge/Malden: Polity Press.Google Scholar
Chadwick, Andrew
2006Internet Politics – States, Citizens, and New Communication Technologies. New York & Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Flew, Terry
2005 2nd edition. New Media – An Introduction. Oxford & New York: Oxford University Press.Google Scholar
Gauntlett, David & Horsley, Ross
(eds) 2004 2nd Edition. Web.Studies. London: Arnold Publishers, Ltd.Google Scholar
Global by Design
www​.globalbydesign​.com​/Byte. Level Research, founded by Midge Raymond & John Yunker.
Kaplan, David M.
(ed.) 2004Readings in the Philosophy of Technology. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers Inc.Google Scholar
Lunde, Ken
2008CJKV Information Processing 2nd Edition. Cambridge: O’Reiley Media.Google Scholar
Multilingual. Sandpoint: Multilingual Computing, Inc.
Palfrey, John & Gasser, Urs
2008Born Digital. Understanding the First Generation of Digital Natives. New York: Basic Books.Google Scholar
Rasskin-Gutman, Diego
Trans. Klosky, Deborah 2005Chess Metaphors. Artificial Intelligence and the Human Mind. Cambridge & London: The MIT Press.Google Scholar
Scharff, Robert C. & Dusek, Val
(eds) 2003Philosophy of Technology. The Technological Condition. An Anthology. Malden & Oxford: Blackwell Publishing Ltd.Google Scholar
Scharl, Arno & Tochtermann, Klaus
(eds) 2007The Geospatial Web. How Geobrowsers, Social Software and the Web 2.0 are Shaping the Network Society. London: Springer-Verlag London Ltd.Google Scholar
St. Amant, Kirk
(ed.) 2007Linguistic and Cultural Online Communication Issues in the Global Age. Hershey & London: Information Science Reference.Google Scholar
TAUS Translation Automation User Society
Tetlow, Philip
2007The Web’s Awake. An Introduction to the Field of Web Science and the Concept of Web Life. Piscataway: IEEE Press.Google Scholar
Turow, Joseph & Lokman Tsui
(eds) 2008The Hyperlinked Society: Questioning Connections in the Digital Age. Ann Arbor: The University of Michigan Press & The University of Michigan Library.Google Scholar
Wardrip-Fruin, Noah & Montfort, Nick
(eds) 2003The New Media Reader. Cambridge & London: The MIT Press.Google Scholar