Всесвітня мережа (веб) та переклад [Web and translation]

Дебора Фоларон
Concordia University
Переклад Анна Галас
Зміст

Всесвітня мережа (WWW) (також веб або тенета) офіційно була представлена у березні 1989 р. (http://​info​.cern​.ch​/Proposal​.html) та впроваджена у травні 1990 р. (http://​info​.cern​.ch/) сером Тімоті Бернерзом-Лі з Європейської організації з ядерних досліджень (ЦЕРН). Новизна запропонованої концепції полягала у гіпотетичній можливості легко передавати інформацію по мережі Інтернет за допомогою гіпертексту із гіперпосиланнями, який кодують, виявляють та одержують завдяки протоколу передачі гіпертексту (HTTP) та мові розмітки гіпертекстових документів (HTML), використовуючи браузер. Інтернет, глобальна система взаємопов’язаних комп’ютерних мереж на основі стандартів протоколу управління передачі даних та мережевого протоколу (TCP/IP), випередила Всесвітню Мережу приблизно на тридцять років. «Мережа», яка зрештою стала найпопулярнішим сегментом глобального Інтернету, стала доступною громадськості у 1999 р. Перший мережевий браузер із графічним інтерфейсом користувача (GUI), «Мозаїк», представили 1993 р., і саме з того часу у користувачів з’явилася можливість злагоджено працювати у Мережі за допомогою зображень та графічних символів, а не текстових команд. З погляду технічних можливостей, протягом лише 20 років, Мережа пройшла шлях від інформаційного сховища статичних текстових веб-сторінок до динамічного інтерактивного простору ("Web 2.0") соціальних мереж, мультимедійних сайтів обміну даними та спілкування у реальному часі, що постійно розвиваються завдяки різним типам спеціалізованих серверів та системам управління базами даних та контентом (CMS). Завдяки ініціативам промислового сектору, науково-дослідницьким проектам та таким міжнародним організаціям як W3C, Unicode Consortium та ICANN, веб- технології та стандарти продовжують швидко розвиватися.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Alesso, H. Peter & Smith, Craig F
2006Thinking on the Web – Berners-Lee, Gödel, and Turing. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.Google Scholar
Burnett, Robert & Marshall, P. David
2003Web Theory. An Introduction. London & New York: Routledge.Google Scholar
Chadwick, Andrew
2006Internet Politics – States, Citizens, and New Communication Technologies. New York & Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Flew, Terry
2005 2nd edition. New Media – An Introduction. Oxford & New York: Oxford University Press.Google Scholar
Gauntlett, David & Horsley, Ross
(eds) 2004 2nd Edition. Web.Studies. London: Arnold Publishers, Ltd.Google Scholar
Global by Design
www​.globalbydesign​.com​/Byte. Level Research, founded by Midge Raymond & John Yunker.
Kaplan, David M
(ed.) 2004Readings in the Philosophy of Technology. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers Inc.Google Scholar
Lunde, Ken
2008CJKV Information Processing 2nd Edition. Cambridge: O’Reiley Media.Google Scholar
Multilingual
Sandpoint: Multilingual Computing, Inc. www​.multilingual​.com/
Palfrey, John & Gasser, Urs
2008Born Digital. Understanding the First Generation of Digital Natives. New York: Basic Books.Google Scholar
Rasskin-Gutman, Diego. Trans. Klosky, Deborah
2005Chess Metaphors. Artificial Intelligence and the Human Mind. Cambridge & London: The MIT Press.Google Scholar
Scharff, Robert C. & Dusek, Val
(eds) 2003Philosophy of Technology. The Technological Condition. An Anthology. Malden & Oxford: Blackwell Publishing Ltd.Google Scholar
Scharl, Arno & Tochtermann, Klaus
(eds) 2007The Geospatial Web. How Geobrowsers, Social Software and the Web 2.0 are Shaping the Network Society. London: Springer-Verlag London Ltd.Google Scholar
St. Amant, Kirk
(ed.) 2007Linguistic and Cultural Online Communication Issues in the Global Age. Hershey & London: Information Science Reference. DOI logoGoogle Scholar
TAUS
Translation Automation User Society. www​.translationautomation​.com/
Tetlow, Philip
2007The Web’s Awake. An Introduction to the Field of Web Science and the Concept of Web Life. Piscataway: IEEE Press.Google Scholar
Turow, Joseph & Lokman Tsui
(eds) 2008The Hyperlinked Society: Questioning Connections in the Digital Age. Ann Arbor: The University of Michigan Press & The University of Michigan Library. DOI logoGoogle Scholar
Wardrip-Fruin, Noah & Montfort, Nick
(eds) 2003The New Media Reader. Cambridge & London: The MIT Press.Google Scholar