Kültürel yaklaşımlar [Cultural approaches]

Cristina Marinetti
Translated by Berfin Su Kazaklı
İçindekiler

Kültürel yaklaşım ya da yaygınca bilinen adıyla “kültürel dönüş”, (bkz. The turns of Translation Studies, Çeviribilimde “dönüşler”), çeviribilimde teorik ve metodolojik bir değişimdir. Bu dönüşüm, doksanların başında kabul görmeye başlamıştır ve temelde Susan Bassnett, André Lefevere ve daha sonra Lawrence Venuti’nin çalışmaları ile bağdaştırılır. Betimleyici Çeviribilim Çalışmalarından (Descriptive Translation Studies) ve özellikle de Manipülasyon Ekolünün çalışmalarından (Hermans, 1985) yararlanan kültürel yaklaşım, tıpkı çoğuldizge kuramı (Polysystem theory and translation) ve Gideon Toury’nin çeviri normları (Norms of translation) üzerine çalışmaları gibi erek odaklıdır. Ayrıca insani bilimlerin genelinde gözlemlenen epistemolojik bir dönüşümü de yansıtır, yani “pozitivizmden” “göreceliğe”, olguları açıklamak için evrensel standartlar bulunabileceği inancından olguların gözlemci tarafından belirlenmiyorsa bile en azından ondan etkilendiği inancına geçişi ifade eder. Kültürel yaklaşım, temelde edebiyat çalışmalarından yola çıkarak geliştirilmiş olsa da “dolaylı olarak tüm çeviri türlerini kucakladığı için” (Snell-Hornby 1990: 84) edebi ve edebi olmayan ayrımının ötesine geçer.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kaynaklar

Bassnett, Susan & Lefevere, André
(eds) 1990Translation, History and Culture. London: Pinter. TSBGoogle Scholar
(eds) 1998Constructing Cultures. Clevedon: Multilingual Matters. TSBGoogle Scholar
Hermans, Theo
(ed.) 1985The Manipulation of Literature. Beckenham: Croom Helm. TSBGoogle Scholar
Lefevere, André
1985 “Why Waste our Time on Rewrites.” In The Manipulation of Literature, Theo Hermans. Beckenham: Croom Helm. TSBGoogle Scholar
1992Translation, Rewriting and the Manipulation of the Literary Fame. London: Routledge. TSBGoogle Scholar
Pym, Anthony
2010Exploring Translation Theories. London: Routledge. TSBGoogle Scholar
Singh, Rajendra
2007 “Unsafe at any speed? Some unfinished reflections on the ‘cultural turn’ in Translation Studies.” In In Translation – Reflections, Refractions, Transformations, Paul St-Pierre & Kar C. Prafulla (eds), 73–84. Amsterdam: John Benjamins. BoPGoogle Scholar
Snell-Hornby, Mary
1990 “Linguistic Transcoding or Cultural Transfer? A Critique of Translation Theory in Germany.” In Translation, History and Culture, Susan Bassnett & André Lefevere (eds), 79–86. London: Pinter. TSBGoogle Scholar
Venuti, Lawrence
1995The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London: RoutledgeGoogle Scholar
1998The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference. London: Routledge.Google Scholar

Önerilen kaynaklar

Bachman-Medick, Doris
2009 “Introduction: The Translational Turn.” Translation Studies 2 (1): 2–16.Google Scholar
Casanova, Pascale
2007The World Republic of Letters. Translated by M. B. Bevoise. Harvard: Harvard University Press.Google Scholar
Gentzler, Edwin
2001Contemporary Translation Theories. Clevedon: Multilingual Matters. TSBGoogle Scholar
Tymoczko, Maria & Gentzler, Edwin
(eds) 2002Translation and Power. Amherst: University of Massachusetts Press. TSBGoogle Scholar
Venuti, Lawrence
2008 “Translations, Simulacra and Resistance.” Translation Studies 1 (1): 18–33.Google Scholar