Методологія перекладознавства [Methodology in Translation Studies]

Пітер ФліннІв Гамб’є
Переклад Олександр Ребрій
Зміст

Методологію можна визначити як вивчення метод(у)ів або їхнього зв’язку з об’єктом дослідження. Згідно іншого розуміння, методологію можна вважати відмітною ознакою або характерною рисою наукової дисципліни або підходу в її межах. У цьому сенсі будь-яка методологія є майданчиком для постійних суперечок, удосконалень та переоцінок (Kuhn 1962). Тож, справедливим було би включити в обговорення методології питання про позицію щодо неї науковця або школи, яку він представляє (Marcus 1998: 98), як у межах певного підходу так і інших суміжних підходів, а також дисципліни в цілому. Саме така ситуація склалася в перекладознавстві (Translation Studies), я маю на увазі довготривалу дискусію стосовно використання та ефективності гуманітарної парадигми (the Liberal Arts Paradigm) та парадигми емпіричної науки (Empirical Science Paradigm) (Gile 2005) в усвідомленні та дослідженні письмового та усного перекладів. Те ж саме стосується різноманітних поворотів в перекладознавстві (The turns of Translation Studies), кожен з яких є намаганням поширити свій вплив, визначитися та закріпити за собою статус академічної дисципліни (Snell-Hornby 2006). Навіть більше, усвідомлення перекладацької позиції, її етичні й політичні наслідки для дослідників вже реалізувалися в розвідках із зазначеної проблематики (див. Ідейний підхід та громадсько-політична активність в перекладознавстві (Committed approaches and activism), Ґендер у перекладі (Gender in translation), Політичний переклад (Political translation), Постколоніальні літератури та переклад (Post-colonial literatures and translation). Усі ці повороти спричинили методологічні зміни або спростували попередні підходи з їхніми відповідними методологіями. Оскільки теорія усного перекладу (Interpreting Studies) по мірі розвитку сформувала свою власну методологію, подальше обговорення буде зосереджено на проблематиці письмового перекладу.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Bourdieu, Pierre
2001Science de la science et réflexivité. Cours du Collège de France, 2000–2001. Paris: Raisons d’agir.Google Scholar
1980Le sens pratique. Paris: Les éditions de minuit.Google Scholar
Duranti, Alessandro
2001Linguistic anthropology. Princeton: Princeton University Press. . DOI logo  BoPGoogle Scholar
Gile, Daniel
2005Research issues in Translation Studies. Online reference materials. European Society for Translation Studies at http://​www​.est​-translationstudies​.org​/publications​/publications​.html [Accessed 3 February 2011]
Goodwin, Charles & Alessandro Duranti
(eds) 1992Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon. Cambridge: Cambridge University Press.  BoPGoogle Scholar
Katan, David
2004 2nd edition. Translating cultures: an introduction for translators, interpreters and mediators. Manchester: St Jerome.  BoPGoogle Scholar
Kuhn, Thomas S.
1962The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
Latour, B.
2005Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Marcus, George E.
1998Ethnography through thick and thin. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
Robinson, Douglas
(ed.) 1997Western translation theory. From Herodotus to Nietzsche. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
Toury, Gideon
1995Descriptive Translation studies and Beyond. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. . DOI logo  BoPGoogle Scholar
Wenger, Etienne
1998Communities of practice. Learning, meaning, and identity. Cambridge U.K/ New York: Cambridge University Press. . DOI logoGoogle Scholar

Додаткова література

Brenda, Nicodemus & Laurie Swabey
(eds) 2011Advances in Interpreting Research. Inquiry in action. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. . DOI logo  TSBGoogle Scholar
Briggs, Charles L.
2002 “Interviewing, Power/Knowledge, and Social Inequality.” In Handbook of Interview Research Context & Method, F. Jaber (eds), 911–922. Thousand Oaks CA: Sage Publications.Google Scholar
Gabriela, Saldanha & Sharon O’Brien
2013Research methodologies in TS. 280p. Manchester: St Jerome.Google Scholar
Holliday, Adrian
2007Doing and Writing Qualitative Research. London: Sage Publications.Google Scholar
Jaber, F., Gubrium, J. F. & Holstein, J. A.
(eds) 2002Handbook of Interview Research Context and Method. Thousand Oaks CA: Sage Publications.Google Scholar
Sandra, Hale & Jemina Napier
2013Research Methods in Interpreting. A practical Resource. London: Bloomsbury Publishing.  TSBGoogle Scholar
Singleton, Royce & Straits, Bruce C.
2010Approaches to Social Research. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar