Культурний переклад [Cultural translation]

Кайл Конвей
Оттавський університет
Переклад Олександр Ребрій
Зміст

Культурний переклад (передача культурних особливостей) – це поняття, що має дві конкуруючі дефініції, які походять із двох різних дисциплін, антропології/етнографії (ethnography) та культурології/постколоніальної теорії (Post-colonial literatures and translation). В антропології так зазвичай позначають те, як представники однієї культурної спільноти описують те, як представники іншої культурної спільноти тлумачать світ та своє місце в ньому. В культурології цим терміном зазвичай позначають різні форми перемовин, до яких вдаються люди, яких перемістили з однієї культурної спільноти до іншої, або саме таке переміщення. В обох випадках науковці зазвичай пояснюють використання цього терміну, вказуючи на те, що англійське слово translation (переклад) походить від латинського translātus, яке, у свою чергу, є формою дієприкметника минулого часу від дієслова transferre зі значенням « переносити через ». Однак що саме « переноситься через », залежить від галузі дослідження. Для антропологів іноземні культури « переносяться » домашнім читачам в текстовій формі, як це описується в статтях та монографіях, а для культурологів « переноситься » не стільки культура, скільки люди, які полишають рідні місця та переносять з собою культуру до нових територій.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Asad, Talal
1986 “The concept of cultural translation in British cultural anthropology.” In Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, Clifford James & George E. Marcus (eds), 141–164. Berkeley: University of California Press. TSB
Buden, Boris & Nowotny, Stefan
2009 “Cultural translation: An introduction to the problem.” Translation Studies 2 (2): 196–208. TSB
Gellner, Ernest
1970 “Concepts and society.” In Rationality, Bryan R. Wilson (ed.), 18–49. New York: Harper and Row.Google Scholar
Ingold, Tim
1993 “The art of translation in a continuous world.” In Beyond Boundaries: Understanding, Translation, and Anthropological Discourse, Gísli Pálsson (ed.), 210–230. Providence: Berg.Google Scholar
Jordan, Shirley Ann
2002 “Ethnographic encounters: The processes of cultural translation.” Language and Intercultural Communication 2 (2): 96–110. BoP
Lienhardt, Godfrey
1954 “Modes of thought.” In The Institutions of Primitive Society: A Series of Broadcast Talks, E. E. Evans-Pritchard (eds), 95–107. Oxford: Basil Blackwell.Google Scholar
Longinovic, Tomislav
2002 “Fearful asymmetries: a manifesto of cultural translation.” Journal of the Midwest Modern Language Association 35 (2): 5–12.Google Scholar
Pym, Anthony
2010 “On Empiricism and Bad Philosophy in Translation Studies.” www​.tinet​.cat​/∼apym​/on​-line​/research​_methods​/2009​_lille​.pdf [Accessed 28 January 2012].
Trivedi, Harish
2007 “Translating culture vs. cultural translation.” In Translation – Reflections, Refractions, Transformations, Paul St-Pierre & Prafulla C. Kar (eds), 277–287. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins BoP
Venuti, Lawrence
2003 “Translating Derrida on translation: Relevance and disciplinary resistance.” Yale Journal of Criticism 16 (2): 237–262. TSB

Додаткова література

Bhabha, Homi
1994The Location of Culture. New York: Routledge.Google Scholar
Conway, Kyle
2012 “A Conceptual and Empirical Approach to Cultural Translation.” Translation Studies 5 (3): 264–279. TSB
Geertz, Clifford
1973The Interpretation of Cultures: Selected Readings. New York: Basic.Google Scholar
Papastergiadis, Nikos
2012Cosmopolitanism and Culture. London: Polity.Google Scholar
Translation Studies forum on cultural translation
, vols. 2 (2) in 2009 and 3 (1) and 3 (3) in 2010.Google Scholar