Avrupamerkezcilik [Eurocentrism]

Luc van Doorslaer
Translated by Şule Demirkol
İçindekiler

Avrupamerkezcilik, genel anlamıyla, dünyayı Avrupalı bir bakış açısıyla görmek anlamına gelir. Bu bakış, büyük ölçüde dünyanın çeşitli bölgelerinin Avrupalı ülkeler tarafından sömürgeleştirilmesiyle bağlantılı olduğu için bu terim sömürgelerin bağımsızlaşması sürecinde üretilmiştir. Coğrafi ve kültürel bir perspektifi ifade eden (ancak başka koşullarla ve başka dönemlerle ilişkili olan) benzer terimlerden bazıları Amerikamerkezcilik, Çinmerkezcilik ve Afrikamerkezciliktir. Avrupamerkezcilik kavramı sadece çeviribilim [Translation Studies] alanına özgü değildir. Benzer tartışmalar, farklı akademik alanlarda da çeşitli derecelerde gündeme gelmiştir. Örneğin sosyal bilimler alanında benzer tartışmalar dikkat çeker (Medya araştırmaları alanında Shohat ve Stam 1994, buna çok iyi bir örnektir).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kaynakça

Bandia, Paul F.
2008Translation as Reparation. Writing and Translation in Postcolonial Africa. Manchester: St. Jerome. TSBGoogle Scholar
Cheung, Martha
(ed.) 2009Chinese Discourses on Translation. Positions and Perspectives. Special issue of The Translator 15 (2). DOI logo TSBGoogle Scholar
Delabastita, Dirk
2011 “Continentalism and the invention of traditions in translation studies.” In Luc van Doorslaer & Peter Flynn, Translation and Interpreting Studies, 142–156Google Scholar
van Doorslaer, Luc & Flynn, Peter
(eds) 2011Eurocentrism in Translation Studies. Special issue of Translation and Interpreting Studies 6 (2). DOI logo BoPGoogle Scholar
(eds) 2013Eurocentrism in Translation Studies. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. [Benjamins Current Topics 54]. DOI logo BoPGoogle Scholar
Doorslaer, Luc van
2010 “The side effects of the ‘Eurocentrism’ concept.” In Socio-Cultural Approaches to Translation: Indian and European Perspectives, J. Prabhakara Rao & Jean Peeters (eds), 39–46. New Delhi: Excel India Publishers.Google Scholar
Gaddis Rose, Marilyn
(ed.) 2000Beyond the Western tradition [ Translation Perspectives 11]. Binghamton: State University of New York. TSBGoogle Scholar
Gambier, Yves & Doorslaer, Luc van
(eds) 2014 [first release 2004] Translation Studies Bibliography, 11th release, approx. 26,500 items. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. www​.benjamins​.nl​/online​/tsb BoP
Gentzler, Edwin
2008Translation and Identity in the Americas: New Directions in Translation Theory. London/New York: Routledge. BoPGoogle Scholar
Shohat, Ella & Stam, Robert
1994Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media. London/New York: Routledge.Google Scholar
Tymoczko, Maria
2006 “Reconceptualizing Western translation theory. Integrating non-Western thought about translation.” In Translating Others, vol. 1, Theo Hermans (ed.), 13–32. Manchester: St. Jerome. TSBGoogle Scholar
2009 “Why translators should want to internationalize Translation Studies.” The Translator 15 (2): 401–421. DOI logo TSBGoogle Scholar
Wakabayashi, Judy & Kothari, Rita
(eds) 2009Decentering Translation Studies. India and beyond. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logo BoPGoogle Scholar

Further reading

Susam-Sarajeva, Şebnem
2002 “A ‘multilingual’ and ‘international’ Translation Studies?” In Crosscultural Transgressions. Research Models in Translation Studies II: Historical and Ideological Issues. Theo Hermans (ed.), 193–207. Manchester: St. Jerome. TSBGoogle Scholar
Tymoczko, Maria
2007Enlarging Translation, Empowering Translators. Manchester: St. Jerome. TSBGoogle Scholar