Ідеологія та переклад [Ideology and translation]

Штефан Баумґартен
Банґорський університет
Переклад Леонід Черноватий
Зміст

Функціонування влади й ідеології – це передумова використання мови. Отже, переклад (translation), як і будь-яка діяльність, що пов’язана з мовою, з одного боку, формує владні відносини та відповідні індивідуальну й колективну ідеології, а з іншого – формується ними. Хоча ідеологію й теорію та практику перекладу взаємопов’язано з прадавніх часів (див. блискучий історичний аналіз Пітера Фосета (Fawcette 1998)), важливість всеохоплюючого впливу ідеології на переклад досі не усвідомлено належним чином. Більше того, порівняно з іншими гуманітарними та суспільними науками, перекладознавству (Translation Studies) бракує теоретичних досліджень ідеології самої по собі. Всеохоплюючий вплив ідеології на переклад пов’язано з усвідомленням того, що реконтекстуалізація мовного матеріалу в процесі перекладу потребує порівняльного аналізу цінностей та переконань, притаманних двом мовним спільнотам.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Первинні джерела

Dugdale, E. T. S.
(translator) 1936My Struggle. London: Hurst & Blackett.Google Scholar
Manheim, Ralph
(translator) 1943Mein Kampf. Boston: Houghton Mifflin.Google Scholar

Вторинні джерела

Althusser, Louis
1984Essays on Ideology. London: Verso.Google Scholar
Arrojo, Rosemary
1997 “The ‘death’ of the author and the limits of the translator’s visibility.” In Translation as Intercultural Communication, Mary Snell-Hornby, Zuzana Jettmarová & Klaus Kaindl. (eds) 21–32. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logo TSBGoogle Scholar
Bennett, Karen
2007 “Epistemicide! The tale of a predatory discourse.” The Translator 13 (2): 151–169. DOI logo TSBGoogle Scholar
Bennett, Tony, Grossberg, Lawrence & Morris, Meaghan
(eds) 2005New Keywords – A Revised Vocabulary of Culture and Society. Oxford: Blackwell.Google Scholar
Dijk, Teun A. van
2006 “Politics, ideology, and discourse.” In The Encyclopedia of Language and Linguistics, Keith Brown. (ed.) Vol. 9, 728–740. Oxford/New York: Pergamon Press.Google Scholar
Eagleton, Terry
1991Ideology – An Introduction. London/New York: Verso.Google Scholar
Fairclough, Norman
1992Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press. BoPGoogle Scholar
Fawcett, Peter
1998 “Ideology and translation.” In Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Mona Baker. (ed.) 106–111. London/New York: Routledge.Google Scholar
Kearns, John
2008 “Curriculum ideologies in translator and interpreter training.” In Global Trends in Translator and Interpreter Training – Mediation and Culture, Séverine Hubscher-Davidson & Michal Borodo. (eds) London/New York: Continuum.Google Scholar
Kuhn, Thomas
1970The Structure of Scientific Revolutions. 2nd ed. Chicago/London: University of Chicago Press.Google Scholar
Mason, Ian
2010 “Discourse, ideology and translation.” In Critical Readings in Translation Studies, Mona Baker. (ed.) 85–95. London/New York: Routledge. TSBGoogle Scholar
Toury, Gideon
1995Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logo BoPGoogle Scholar
Venuti, Lawrence
1995The Translator’s Invisibility. London/New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Vieira, Else
1999 “Liberating calibans: Readings of antropofagia and Haroldo de Campos’ poetics of transcreation.” In Post-colonial Translation: Theory and Practice, Susan Bassnett & Harish Trivedi. (eds) 95–113. London/New York: Routledge. TSBGoogle Scholar