Національно-культурні образи [National and cultural images]

Люк ван Дорслар
Льовенський університет | Тартуський університет
Переклад Оксана Олійник
Зміст

Поширення будь-якої інформації потенційно пов’язано з передаванням « образів » (у широкому розумінні). Творенню кожного окремо взятого тексту передують процедури відбору й прийняття рішень, зокрема вибір фреймів і формулювань. З часу виникнення національних держав і початку пов’язаного з цим процесу формування національної та культурної ідентичності, особливо в ХІХ та ХХ століттях, на цей вибір також впливало творення національно-культурних образів. У момент перенесення відібраних варіантів, уявлень чи фреймів у новий цільовий текст, як-от під час перекладу, неможливо уникнути нового кола процесів відбору й прийняття рішень. Під час передачі інформації про національні й культурні образи враховуються нові міркування (зважаючи на різницю в наявних знаннях чи світосприйнятті адресатів оригінального й цільового текстів). Це може призвести до усвідомленого та/або несвідомого змінення кутів зору, використання стереотипів, вилучень або додавань, а також маніпуляцій, зокрема різних ознак цензури (censorship). Через зазначені зміни вивчення передачі національно-культурних образів видається надзвичайно цікавим напрямом перекладознавства. Як зазначає Кристина Марінетті (Cristina Marinetti) у статті « Культуроорієнтовані підходи » (‘Cultural approaches’) в другому томі цієї енциклопедії: « переклад є одним із способів, в ході якого твори літератури « переписуються » (« перестворюються »), і ці переписування є основним способом, за допомогою якого культури конструюють « образи » (‘images’) та « зображення » (‘representations’) авторів, текстів і цілих періодів історії ».

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Beller, Manfred & Leerssen, Joep
(eds) 2007Imagology: The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters – a critical survey. Amsterdam/New York: Rodopi.Google Scholar
Bermann, Sandra & Wood, Michael
(eds) 2005Nation, Language, and the Ethics of Translation. Princeton/Oxford: Princeton University Press. TSB
Cronin, Michael
1996Translating Ireland: Translation, Languages, Cultures. Cork: Cork University Press. TSB
Doorslaer, Luc van
2010 “The double extension of translation in the journalistic field.” Across Languages and Cultures 11 (2): 175–188. TSB, doi: DOI logo
Frank, Helen T.
2007Cultural Encounters in Translated Children’s Literature: Images of Australia in French Translation. Manchester: St. Jerome. TSB
Kuran-Burçoğlu, Nedret
2000 “At the crossroads of Translation Studies and imagology.” In Translation in Context [BTL 39]. Andrew Chesterman, Natividad Gallardo San Salvador & Yves Gambier (eds), 143–151. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. TSB
Leerssen, J. T.
1996Remembrance and Imagination: Patterns in the Historical and Literary Presentation of Ireland in the Nineteenth Century. Cork: Cork University Press.Google Scholar
McDonough Dolmaya, Julie
2010 “(Re)imagining Canada: Projecting Canada to Canadians through localized websites.” Translation Studies 3 (3): 302–317. TSB, doi: DOI logo
Seifert, Martina
The image trap: The translation of English-Canadian children’s literature into German.” In Children’s Literature Global and Local. Social and Aesthetic Perspectives. Emer O’Sullivan, Kimberley Reynolds & Rolf Romøren eds 227 239 Oslo Novus Press
Smecca, Paola Daniela
2009 “Tourist guidebooks and the image of Sicily in translation.” Perspectives 17 (2): 109–119. TSB, doi: DOI logo
Sundaram, Susmita
2011 “Translating India, constructing self: Konstantin Bal’mont’s India as image and ideal in Fin-de-siècle Russia.” In Contexts, Subtexts and Pretexts. Literary Translation in Eastern Europe and Russia [BTL 89], Brian James Baer (ed.), 97–115. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. TSB
Tymoczko, Maria
1999Translation in a Postcolonial Context: Early Irish Literature in English Translation. Manchester: St. Jerome. TSB

Further reading (Додаткова література)

Hung, Eva
(ed.) 2005Translation and Cultural Change: Studies in History, Norms and Image-projection [BTL 61]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. BoP TSBGoogle Scholar
Wintle, Michael
(ed.) 2006Image into Identity. Constructing and Assigning Identity in a Culture of Modernity [Studia Imagologica 11]. Amsterdam/New York: Rodopi.Google Scholar