Jälkimodernismi [Postmodernism]

Käännös Jonas Kauppinen
Sisällysluettelo

Nykyisessä kansainvälisessä tutkimusmaailmassa jälkimodernismi (tai postmodernismi) lienee käytetyimpiä termejä lähestulkoon kaikissa ajankohtaisissa ihmistieteissä. Kysymys siitä, voidaanko jälkimodernismia pitää jonain todellisena ja olemassa olevana asiana, on ollut kiistanalainen ja tulee jatkossakin pysymään sellaisena. Tämä pätee maailmanlaajuisesti, eikä ainoastaan länsimaalaisen keskustelun yhteydessä. Eräät tutkijat (Wang 1997) suosivatkin termiä ”jälkimodernius” (postmodernity) inklusiivisempana vaihtoehtona kuvaamaan nykyistä intellektuaalista ajan henkeä myös länsimaiden ulkopuolella. Keskustelu jälkimodernismin tai jälkimoderniuden ympärillä on ollut polttava kiinnostuksen kohde merkittäville euroamerikkalaisille tutkijoille ja kriitikoille ihmistieteissä jo ainakin kolmenkymmenen vuoden ajan. Lisäksi jotkut ovat laajentaneet ajatuksen jälkimoderniudesta myös aasialaisiin ja ei-aasialaisiin kolmannen maailman kulttuureihin ja kirjallisuuksiin (Dirlik & Zhang 2000). Vielä yli kymmenen vuotta sitten useat länsimaalaiset tutkijat, jotka pitivät jälkimodernismia todellisena asiana, näkivät sen kuitenkin yksinomaan länsimaalaisena ilmiönä. Heidän mielestään se ei koskenut Aasian ja kolmannen maailman yhteiskuntia, missä ei ollut jälkimoderniuteen vaadittavia olosuhteita. Viime vuosikymmenten aikainen akateeminen kansainvälistyminen ja vilkas kulttuurien välinen keskustelu ovat kuitenkin kallistaneet kasvavan määrän länsimaalaisia tutkijoita ajattelemaan jälkimoderniutta maailmanlaajuisena ilmiönä siitä huolimatta, että se sai alkunsa länsimaisen jälkiteollisen yhteiskunnan kulttuurisessa maaperässä. Jälkimodernismin ajankohtaisuus itämaalaisille tutkijoille, kriitikoille ja kirjailijoille on tullut yhä selvemmäksi viime vuosina, kun keskustelut jälkimodernismista ovat kietoutuneet kysymyksiin länsimaiden ulkopuolisesta jälkikolonialismista [Postcolonialism] (tai jälkikoloniaalisuudesta) ja globalisaatiosta [Globalization]. Nykypäivän näkökulmasta jälkimodernismi länsimaalaisena kirjallisena ja taiteellisena liikkeenä kuuluu menneisyyteen ja sitä voi kuvailla ainoastaan historiallisena ilmiönä. Tästä huolimatta jälkimoderni ajattelu ja sen synnyttämät näkemykset ovat läpäisseet lähestulkoon koko nykykulttuurin, ja ne ovat edelleen vaikutusvaltaisia usealla ihmistieteen alalla, joihin lukeutuu myös käännöstiede [Translation Studies].

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Appadurai, Arjun
1996Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press.Google Scholar
Arac, Jonathan
(ed.) 1986Postmodernism and Politics. Minneapolis: University of Minnesota Press.Google Scholar
Benjamin, Walter
1968 “The task of the translator.” In Illuminations, Walter Benjamin (ed.), 69–82. New York: Schocken Books. [Translated by Harry Zohn & Hannah Arendt]. TSBGoogle Scholar
Bertens, Hans & Fokkema, Douwe
(eds) 1997International Postmodernism: Theory and Literary Practice. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Bhabha, Homi K.
1994The Location of Culture. London/New York: Routledge.Google Scholar
Bové, Paul
(ed.) 1995Early Postmodernism: Foundational Essays. Durham: Duke University Press.Google Scholar
Calinescu, Matei
1987Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism. Durham: Duke University Press.Google Scholar
Derrida, Jacques
1992 “Des tours de Babel.” In Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida, Rainer Schulte & John Biguenet (eds), 218–227. Chicago/London: The University of Chicago Press. TSBGoogle Scholar
2001 “What is a ‘relevant’ translation?Critical Inquiry 27 (2): 174–200.Google Scholar
Dirlik, Arif & Zhang, Xudong
(eds) 2000Postmodernism and China. Durham/London: Duke University Press.Google Scholar
Fiedler, Leslie
1972Cross the Border–Close the Gap. New York: Stein and Day.Google Scholar
Gentzler, Edwin
2000Contemporary Translation Theories. London/New York: Routledge. TSBGoogle Scholar
Hassan, Ihab
1971The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature. New York: Oxford University Press.Google Scholar
1987The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture. Columbus: Ohio State University Press.Google Scholar
Hutcheon, Linda
1985A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms. New York: Methuen.Google Scholar
McHale, Brian
1987Postmodernist Fiction. New York: Methuen.Google Scholar
Lyotard, Jean-François
1984The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press. [Translated by Geoff Bennington & Brian Massumi].Google Scholar
Spivak, Gayati Chakrovorty
1974 “Translator’s preface.” In Of Grammatology, Jacques Derrida (ed.), 9–87. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.Google Scholar
1999A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present. Cambridge/London: Harvard University Press.Google Scholar
Venuti, Lawrence
1995The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London: Routledge.Google Scholar
Wang, Ning
1997 “The mapping of Chinese postmodernity,” Boundary 2 24(3): 19–40.Google Scholar