Постмодернізм [Postmodernism]

Нін Ван
Переклад Людмила Коваленко
Зміст

В сучасній міжнародній академічній спільноті термін « постмодернізм » є чи не найпопулярнішим, і це стосується практично усіх дисциплін чи галузей гуманітарних і суспільних наук. Питання самого існування постмодернізму залишається актуальним не тільки на Заході, але й у решті частин світу. Деякі вчені (Wang 1997) віддають перевагу більш інклюзивному терміну « постмодерн » для позначення сучасного інтелектуального світогляду поза межами західного контексту. В останні тридцять чи й більше років провідні європейські й американські вчені та критики в гуманітарних і суспільних науках гаряче цікавляться постмодернізмом і постмодерном. Більш того, деякі з них (Dirlik & Zhang 2000) перенесли постмодерн на ґрунт культур і літератур азійських та інших країн третього світу. Ще якихось десять років тому, чимало західних вчених, прибічників існування постмодернізму, вважали його виключно західним явищем, що не стосується країн третього світу й Азії, де відсутні умови для постмодерну. Проте в останні десятиліття, під впливом регулярних культурних та академічних обмінів, все більше західних вчених схиляються до тлумачення постмодерну як універсального явища, незважаючи на те, що зародився він на культурному ґрунті західного постіндустріального суспільства. Останнім часом, коли за межами західного світу дискусії щодо постмодернізму тісно переплітаються з поняттями постколоніалізму (postcolonialism) або постколоніальності (postcoloniality) та глобалізації (globalization), його актуальність для вчених, письменників і літературних критиків Сходу ще більше зростає. Сьогодні постмодернізм, як літературно-мистецький рух у західному контексті, сприймається як щось застаріле й цікаве тільки для істориків. Однак, постмодерністські ідеї і способи мислення пронизують майже всі аспекти сучасної культури й продовжують впливати на гуманітарні науки, включаючи перекладознавство (Translation Studies).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Appadurai, Arjun
1996Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press.Google Scholar
Arac, Jonathan
(ed.) 1986Postmodernism and Politics. Minneapolis: University of Minnesota Press.Google Scholar
Benjamin, Walter
1968 “The task of the translator.” In Illuminations, Walter Benjamin (ed.), 69–82. New York: Schocken Books. [Translated by Harry Zohn & Hannah Arendt]. TSB В українському перекладі: (1) Вальтер Беньямін «Завдання перекладача» [пер. Юрія Рибачука]. Вальтер Беньямін. Вибране. Львів: Літопис 2002 С. 23 – 38; 2) Вальтер Беньямін «Завдання перекладача» [пер. Валерія Подміногіна та Олександра Кальниченка]. Хист і Глузд: теорія і практика перекладу. Харків: Акта 2011 С. 66 – 79.
Bertens, Hans & Fokkema, Douwe
(eds) 1997International Postmodernism: Theory and Literary Practice. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Bhabha, Homi K.
1994The Location of Culture. London/New York: Routledge.Google Scholar
Bové, Paul
(ed.) 1995Early Postmodernism: Foundational Essays. Durham: Duke University Press.Google Scholar
Calinescu, Matei
1987Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism. Durham: Duke University Press.Google Scholar
Derrida, Jacques
1992 “Des tours de Babel.” In Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida, Rainer Schulte & John Biguenet (eds), 218–227. Chicago/London: The University of Chicago Press.Google Scholar
2001 “What is a ‘relevant’ translation?Critical Inquiry 27 (2): 174–200.Google Scholar
Dirlik, Arif & Zhang, Xudong
(eds) 2000Postmodernism and China. Durham/London: Duke University Press.Google Scholar
Fiedler, Leslie
1972Cross the Border–Close the Gap. New York: Stein and Day.Google Scholar
Gentzler, Edwin
2000Contemporary Translation Theories. London/New York: Routledge.Google Scholar
Hassan, Ihab
1971The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature. New York: Oxford University Press.Google Scholar
1987The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture. Columbus: Ohio State University Press.Google Scholar
Hutcheon, Linda
1985A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms. New York: Methuen.Google Scholar
McHale, Brian
1987Postmodernist Fiction. New York: Methuen.Google Scholar
Lyotard, Jean-François
1984The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press. [Translated by Geoff Bennington & Brian Massumi]. В українському перекладі: (1) Ліотар, Ж-Ф. Ситуація постмодерну. Філософська і соціальна думка 1995 №5/6. С. 15 – 38. (2) Ліотар, Ж-Ф. Вступ. Постмодерністська ситуація. Після філософії: кінець чи трансформація?: Пер. з англ.- К. 2000. – с. 67–90.Google Scholar
Spivak, Gayati Chakrovorty
1974 “Translator’s preface.” In Of Grammatology, Jacques Derrida (ed.), 9–87. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.Google Scholar
1999A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present. Cambridge/London: Harvard University Press.Google Scholar
Venuti, Lawrence
1995The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London: Routledge.Google Scholar
Wang, Ning
1997 “The mapping of Chinese postmodernity,” Boundary 2 24(3): 19–40.Google Scholar