Опосередкований (непрямий) переклад [Relay translation]

Мартін Рінґмар
Лундський університет
Переклад Олександр Кальниченко
Зміст

Опосередкованим або естафетним перекладом (relay translation) називається ланцюжок (щонайменше) з трьох текстів, що закінчується перекладом, зробленим з іншого перекладу: (першо)джерельний текст (ДТ) > проміжний текст або текст-посередник (ПТ) > (кінцевий) цільовий текст (ЦТ). На позначення такої практики перекладу з перекладу було запроваджено цілу низку термінів, що створює, за словами Ентоні Пима, понятійний « безлад » (Pym 2011: 80). Рекомендований Пимом термін “indirect translation” (« непрямий переклад »), хоча й широко використовується в (англомовній) літературі, має кілька конкурентних застосувань (наприклад, « переклад, що орієнтується лише на передачу змісту »); інший неоднозначний англійський термін “retranslation” сьогодні, здається, рідко вживається у значенні « опосередкованого перекладу », [позначаючи « повторний переклад » у межах однієї культури або, інакше, « множинність перекладів » – Прим. перекладача] (пор. Pym 2011: 90). Термін « непрямий переклад » (“indirect translation”) радше зосереджує увагу на кінцевому продукті – перекладі, тоді як « естафетний » або « опосередкований переклад » (“relay translation”) робить акцент на процесі, перекладанні (Dollerup 2000: 23; пор. Опосередкований усний переклад (Relay interpreting)). Зазвичай. опосередкований переклад викликає зацікавленість саме в кінцевих цільових культурах; що засвідчує багатолітній дослідницький проект, здійснений в Німеччині, стосовно перекладу німецькою мовою за французького посередництва у ранній Новий час (XVI—XVII століття) (результати узагальнено в Graeber 2004). А от співвідносного інтересу стосовно власної посередницької ролі стосовно східної та північної Європи в Німеччині щось не спостерігається (як, з цього приводу, не видно й сучасних англо-американських досліджень англійської мови як мови-посередника в сьогочасному світі). В результаті цього, розвідки з опосередкованого перекладу, якими нечисленними вони не були б, як правило, належать науковцям, що пов’язані з периферійними чи напів-периферійними мовами, такими як каталанська, китайська, нідерландська, іврит, скандинавські мови тощо.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Benjamin, Walter
2004 2nd edition. “The task of the translator.” In The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti (ed.), 75–85. London/New York: Routledge. [Translated by Harry Zohn]. TSB. В укр. перекладі: (1) Беньямін, В. Завдання перекладача/ Переклали з нім. Подміногін, В.О., Кальниченко, О.А. Хист і глузд: теорія і практика перекладу. Харків: Акта 2011 С. 66–79; Беньямін, В. Завдання перекладача/ Переклав з нім. Юрій Рибачук. Вальтер Беньямін. Вибране. Львів: Смолоскип 2002 С. 23–36.Google Scholar
Dollerup, Cay
2000 “ ‘Relay’ and ‘support’ translations.” In Translation in Context, Andrew Chesterman (eds), 17–26. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Gambier, Yves
2003 “Working with relay: An old story and a new challenge.” In Speaking in Tongues: Language across Contexts and Users, Luis Pérez González (ed.), 47–66. University of Valencia Press.Google Scholar
Graeber, Wilhelm
2004 “ ‘Englische Übersetzer aus dem Französischen’: Eine Forschungsbilanz der Übersetzungen aus zweiter Hand.” In Die literarische Übersetzung in Deutschland, Armin Paul Frank & Horst Turk (eds), 93–107. Berlin: Erich Schmidt Verlag.Google Scholar
Heilbron, Johan
1999 “Towards a sociology of translation. Book translations as a cultural world-system.” European Journal of Social Theory 2 (4): 429–444. TSB
Kittel, Harald & Frank, Armin Paul
(eds) 1991Interculturality and the Historical Study of Literary Translations. Berlin: Erich Schmidt Verlag. TSB
Pym, Anthony
2011 “Translation research terms: A tentative glossary for moments of perplexity and dispute.” In Translation Research Projects 3, Anthony Pym (ed.), 75–110. Tarragona: Intercultural Studies Group. TSB
Qvale, Per
2003From St. Jerome to Hypertext. Translation in Theory and Practice. Manchester/Northampton: St. Jerome. [Translated by Norman R. Spencer]. TSB
Ringmar, Martin
2007 “ ‘Roundabout routes’. Some remarks on indirect translations.” In Selected Papers of the CETRA Research Seminar in Translation Studies 2006, Francis Mus (ed.). http://​www​.kuleuven​.be​/cetra​/papers​/Papers2006​/RINGMAR​.pdf [Accessed 24 January 2012].
2008 “Von indirekten zu direkten Beziehungen im finnisch-isländischen Literaturaustausch.” Trans-kom. Zeitschrift für Translationswissenschaft und Fachkommunikation 1 (1). http://​www​.trans​-kom​.eu/ [Accessed 24 January 2012]. TSB
Roche, Geneviève
2001Les traductions-relais en Allemagne au XVIIIe siècle. Paris: CNRS Éditions. TSB
Simon, Sherry
2008 “Yiddish in America or styles of self-translation.” In Beyond Descriptive Translation Studies. Investigations in homage to Gideon Toury, Anthony Pym (eds), 67–78. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. BoP
Stackelberg, Jürgen von
1984Übersetzungen aus zweiter Hand. Rezeptionsvorgänge in der europäischen Literatur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert. Berlin/New York: Walter de Gruyter.Google Scholar
St André, James
2010 “Lessons from Chinese history: Translation as a collaborative and multi-stage process.” TTR 23 (1): 71–94. DOI logoGoogle Scholar
Toury, Gideon
1995Descriptive Translation Studies – and beyond. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. BoP
Venuti, Lawrence
1995The Translator’s Invisibility – A History of Translation. London/New York: Routledge. TSPGoogle Scholar
Zaborov, Petr
2011 “Die Zwischenübersetzung in der Geschichte der russischen Literatur.” In Übersetzung. Translation. Traduction (HSK 26:3), Harald Kittel (eds), 2066–2073. Berlin/Boston: Walter de Gruyter.Google Scholar

Додаткова література

Kolomiyets, Lada
2019 “The Psycholinguistic Factors of Indirect Translation in Ukrainian Literary and Religious Contexts”. East European Journal of Psycholinguistics, 6(2), 32–49.Google Scholar
Washbourne, Kelly
2013 “Nonlinear Narratives: Paths of Indirect and Relay Translation”. Meta: journal des traducteurs 58:3 (s. 607–625).Google Scholar
Кальниченко, О. А.
2018Опосередкований переклад в Україні в 1930 – 1950-і роки. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу. Житомир. С. 20–23.Google Scholar
Плющ, Б. O.
2016Прямий та непрямий переклад української художньої прози англійською,німецькою, іспанською та російською мовами. Дис. …канд. філол. наук., Київ: КНУ імені Тараса Шевченка.Google Scholar