Антології та переклад [Anthologies and translation]

Тереза Серуя
Лісабонський університет
Переклад Руслана Ситар
Зміст

Перекладні антології як підвид антологій – це структуровані збірки перекладених текстів. Вони є результатом трьохетапного процесу: збирання, відбору та відтворення цих текстів із двома основними цілями – накопичення та зберігання певного культурного спадку в межах конкретної рубрики (жанр, автор, тема, літературний період тощо чи поєднання кількох з них) або ж запровадження інновацій та змін у літературній полісистемі відповідної культури. Попри те, що їх вважають «невід’ємною складовою у вивченні перекладу та літературної культури», перекладні антології залишаються поза увагою в перекладознавчих дослідженнях (Frank 1998: 13). Інтерес до антологій з’явився у 1990-х роках у відомому проєкті Die literarische Übersetzung («Художні переклади») німецького Sonderforschungsbereich (Центру спільних досліджень) при університеті Ґеттінґена і отримав новий імпульс завдяки монографії Патрисії Одбер де Баубети (Baubeta 2007), а ще до того – збірника за редакції Барбари Корте та інших (Korte et al. 2000).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Baker, Mona
(ed.) 2010Critical Readings in Translation Studies. London/New York: Routledge. TSBGoogle Scholar
Baubeta, Patricia Odber de
2007The Anthology in Portugal: A New Approach to the History of Portuguese Literature. The Twentieth Century. Oxford: Peter Lang.Google Scholar
Clifford, James
1994The Predicament of Culture. Cambridge, MA/London: Harvard University Press.Google Scholar
D’hulst, Lieven
2013 “Forms and functions of anthologies of translations into French in the nineteenth century.” In Seruya et al. (eds.), 17–34. TSBGoogle Scholar
Damrosch, David
2003What is World Literature? Princeton/Oxford: Princeton University Press.Google Scholar
Essmann, Helga & Frank, Armin Paul
1991 “Translation anthologies: An invitation to the curious and a case study.” Target (3) 1: 65–90. DOI logo TSBGoogle Scholar
Frank, Armin Paul
1998 “Anthologies of translation.” In Encyclopedia of Translation Studies, Mona Baker (ed.), 13–16. London: Routledge.Google Scholar
Korte, Barbara, Schneider, Ralf & Lethbridge, Stefanie
(eds) 2000Anthologies of British Poetry. Critical Perspectives from Literary and Cultural Studies. Amsterdam/Atlanta, GA.: Rodopi.Google Scholar
Lefevere, André
1992Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London/New York: Routledge. TSBGoogle Scholar
Löffler, Arno
2000 “Anthologizing English poetry for German students.” In Korte et al. (eds), 241–249.Google Scholar
Sabio Pinilla, José Antonio & Ordóñez López, Pilar
2012Las antologias sobre traducción en el âmbito peninsular. Análisis y estúdio. Bern: Peter Lang.Google Scholar
Schneider, Ralf
2000Of Love, Cats and Football: Popular Anthologies in Britain Today – Between Culture and Commodity? In Korte et al. (eds), 289–307.Google Scholar
Seruya, Teresa, D’hulst, Lieven, Assis Rosa, Alexandra & Lin Moniz, Maria
2013Translation in Anthologies and Collections (19th and 20th Centuries). Amsterdam: John Benjamins. DOI logo BoPGoogle Scholar
Toury, Gideon
2002 “Translation as a means of planning and the planning of translation: A theoretical framework and an exemplary case.” In Translations: (Re)shaping of Literature and Culture, Saliha Paker (ed.), 148–165. Istanbul: Boğaziçi University Press.Google Scholar
2003 “Culture planning and translation.” In Translation Translation, Susan Petrilli (ed.), 399–412. Amsterdam/New York: Rodopi. TSBGoogle Scholar
Venuti, Lawrence
(ed.) 2012The Translation Studies Reader (2nd ed.). New York/London: Routledge. BoPGoogle Scholar

Додаткова література

Блум, Гарольд
2007Західний канон: книги на тлі епох. Київ: Факт.Google Scholar
Левин Ю. Д., Федоров А.В.
1960Русские писатели о переводе. XVIII–XX вв. Ленинград: Советский писатель.Google Scholar
Balcerzan, Edward
1977Pisarze polscy o sztuce przekładu, 1440–1974. Antologia. Poznan, Wydawnictvo Poznanskie.Google Scholar
Horguelin, Paul
1981Anthologie de la manière de traduire. Montreal: Linguatech.Google Scholar
Levý, Jiří
1957České theorie překladu. Praha: SNKL.Google Scholar
Störig, Hans
1963Das Problem des Übersetzens. Stuttgart, H. Goverts.Google Scholar