Oletettu käännös [Assumed translation]

Lieven D’hulst
Käännös Jonas Kauppinen
Sisällysluettelo

Useimpia käännöstieteen yleisiä termejä ja käsitteitä voidaan tarkastella kriittisesti ja niitä voidaan muokata alan kehityksen ja uusien suuntauksien mukaan. Juuri käännöstieteelle on ominaista painottaa metalingvistisiä kysymyksiä, kenties muita aloja enemmän. Kääntäminenhän on kanssakäymistä eri kielellisten ja kulttuuristen perinteiden välillä. Ei liene yllättävää, että kun kääntäminen on tällä tavoin avointa, myös tutkimusperinteet ovat yhä enemmän keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Vastaavasti ”objektivistiset” lähestymistavat kääntämiseen ovat väistyneet muutaman viime vuosikymmenen aikana. Tilalle ovat nousseet ”relativistiset”, eritoten historialliset, näkökulmat kääntämisen [Translation] (Translation) käsitteeseen ja niihin menetelmiin, jotka parhaiten soveltuvat ilmiön havainnollistamiseen ja tutkimiseen.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Buzelin, Hélène
2007 “Translations ‘in the making’.” In Constructing a Sociology of Translation, Michaela Wolf & Alexandra Fukari (eds), 135–169. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins TSB.Google Scholar
Delabastita, Dirk
1991 “A false opposition in Translation Studies: Theoretical versus/and historical approaches.” Target 3 (2): 137–152. TSBGoogle Scholar
D’hulst, Lieven
2009 “La culture allemande en France au début du XIXe siècle: Analyse statistique des livres traduits entre 1810 et 1840.” In Kultur Übersetzen. Zur Wissenschaft des Übersetzens im deutsch-französischen Dialog, Alberto Gil & Manfred Schmeling (eds), 83–96. Berlin: Akademie Verlag.Google Scholar
2012 “(Re)locating translation history: From assumed translation to assumed -transfer.” Translation Studies 5 (2): 139–155. TSBGoogle Scholar
Even-Zohar, Itamar
1990 “Translation and transfer.” Poetics Today 11 (1): 73–78. TSBGoogle Scholar
Göpferich, Susanne
2010 “Transfer and Transfer Studies.” In Handbook of Translation Studies, Yves Gambier & Luc van Doorslaer (eds), 374–337. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins TSB.Google Scholar
Halverson, Sandra
2004 “Assumed translation. Reconciling Komissarov and Toury and moving a step forward.” Target 16 (2): 341–354. TSBGoogle Scholar
Hermans, Theo
1995 “Toury’s empiricism version one.” The Translator 1 (2): 215–223.Google Scholar
Komissarov, Vilen N.
1996 “Assumed translation: Continuing the discussion.” Target 8 (2): 365–374.Google Scholar
Pym, Anthony
2007On History in Formal Conceptualizations of Translation. http://​usuaris​.tinet​.cat​/apym​/on​-line​/translation​/translation​_ny​.pdf. [Accessed 12 March 2013]. TSB
Tymoczko, Maria
2002 “Connecting the two infinite orders: Research methods in Translation Studies.” In Crosscultural Transgressions. Research Models in Translation Studies II: Historical and Ideological Issues, Theo Hermans (ed.), 9–25. Manchester: St. Jerome. TSBGoogle Scholar
Toury, Gideon
2012/1995Descriptive Translation Studies – and beyond. Revised edition. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. BoPGoogle Scholar
Vorderobermeier, Gisella & Wolf, Michaela
(eds) 2008 “Meine Sprache grenzt mich ab…Transkulturalität und kulturelle Übersetzung im Kontext von Migration. Berlin: LIT.Google Scholar
Weissbrod, Rachel
2004 “From translation to transfer.” Across Languages and Cultures 5 (1): 23–41. TSBGoogle Scholar