Автор та перекладач [Author and translator]

Пітер Флін
Льовенський університет
Переклад Юлія Верещак
Зміст

Дискусія щодо поняття невидимості (непомітності) (invisibility) перекладача, розпочата Лоренсом Венуті (Venuti 1994), та підхоплена Деніелем Сімеоні у його впливовій статті щодо габітусу (habitus) перекладача (Simeoni 1998), традиційно протиставляється відносно високій помітності (visibility) авторів літературних творів або розглядається як тло літератури та «надприродної» аури (національного) автора-творця. Хоча значимість ролі, яку відіграє перекладач в ознайомленні читача-носія іншої культури з творами іноземних авторів, сама по собі не викликає сумнівів, його переклади були і продовжують залишатись предметом широкого обговорення і навіть суперечок як в межах однієї культури, так і в кроскультурному вимірі упродовж усього історичного розвитку (див. Художній переклад (Literary translation); Літературознавство і перекладознавство (Literary Studies and Translation Studies)). Проте, дискусії щодо невидимості перекладача ймовірно мимоволі відвернули увагу від складніших стосунків між перекладачами та авторами, включаючи тонші й менш помітні розмежування внесків автора (див., зокрема, Davidson 2008) та перекладача (Toury 1995: 53), і, конкретніше, як таке розмежування може сприйматися або сприймається в різних культурах або в різні історичні періоди. Далі, слід також визначитися з відношенням до авторів праць в інших сферах (наприклад, у філософії чи соціальних науках) та до перекладачів цих творів. У цьому відношенні, важливо переглянути роль жанру як визначальну у стосунках між автором і перекладачем (див. Жанри, типи текстів та переклад (Genres, text-types and translation)).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Bakhtin, Michail
1986Speech Genres & Other Late Essays. Austin: University of Texas Press.Google Scholar
Bourdieu, Pierre
1992Les règles de l’art: Genèse et structure du champ littéraire. Paris: Seuil.Google Scholar
Buffagni, Claudia, Garzelli, Beatrice, & Zanotti, Serenella
(eds) 2009The Translator as Author. Perspectives on Literary Translation. Siena: Università per Stranieri.Google Scholar
Bush, Peter & Bassnett, Susan
(eds) 2008The Translator as Writer. London: Continuum. TSBGoogle Scholar
Davidson, Roberta
2008 “The ‘Freynshe booke’ and the English translator: Malory’s ‘originality’ revisited.” Translation and Literature 17: 133–149. DOI logoGoogle Scholar
Delisle, Jean and Woodsworth, Judith
(eds) 1995Translators through History. Amsterdam: John Benjamins. DOI logo BoPGoogle Scholar
Gentzler, Edwin
1993Contemporary Translation Theories. London/New York: Routledge. TSBGoogle Scholar
Hanks, William
1995Language and Communicative Practices [Critical Essays in Anthropology]. Boulder: Westview Press. BoPGoogle Scholar
Hermans, Theo
1999Translation in Systems: Descriptive and System-Oriented Approaches Explained. Manchester: St. Jerome. TSBGoogle Scholar
Levý, Jiri
2011The Art of Translation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. [Translated by Patrick Corness; edited with a critical foreword by Zuzana Jettmarová.]. DOI logoGoogle Scholar
Margala, Miriam
2010 “The unbearable torment of translation: Milan Kundera, impersonation, and the joke.” TranscUlturAl 1 (3): 30–42. TSBGoogle Scholar
Oakes, Michael & Ji, Meng
2012 “A corpus study of early English translations of Cao Xueqin’s Hongloumeng.” In Quantitative Methods in Corpus-based Translation Studies: A Practical Guide to Descriptive Translation Research, Michael Oakes & Meng Ji. (eds), 175–208. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins TSB. doi: DOI logoGoogle Scholar
Ong, Walter
2002Orality and Literacy. London/New York: Routledge. DOI logo BoPGoogle Scholar
Pym, Anthony
2011 “The translator as non-author, and I am sorry about that.” In Claudia Buffagni, Beatrice Garzelli & Serenella Zanotti. (eds). TSBGoogle Scholar
Robinson, Douglas
1997Western Translation Theory from Herodotus to Nietzsche. Manchester: St. Jerome. TSBGoogle Scholar
Robinson, Peter
2010Poetry & Translation: The Art of the Impossible. Liverpool: Liverpool University Press. DOI logo TSBGoogle Scholar
Seifert, Martina
2005 “The image trap: The translation of English-Canadian children’s literature into German.” In Children’s Literature Global and Local. Social and Aesthetic Perspectives, Emer O’Sullivan, Kimberley Reynolds & Rolf Romøren. (eds), 227–239. Oslo: Novus Press.Google Scholar
Simeoni, Daniel
1998 “The pivotal status of the translator’s habitus.” Target 10 (1): 1–39. DOI logo TSBGoogle Scholar
Susam-Sarajeva, Şebnem
2006Theories on the Move. Translation’s Role in the Travels of Literary Theories. Amsterdam/New York: Rodopi. TSBGoogle Scholar
Chan, Tak-hung Leo
2001 “What’s modern in Chinese translation theory? Lu Xun and the debates on literalism and foreignization in the May fourth period.” TTR 14 (2): 195–223. DOI logoGoogle Scholar
Toury, Gideon
1995Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logo BoPGoogle Scholar
Trivedi, Harish
2007 “Translating culture vs. cultural translation.” In Translation: Reflections, Refractions, Transformations, Paul St-Pierre & Prafulla C. Kar. (eds), 277–287. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins BoP. doi: DOI logoGoogle Scholar
Venuti, Lawrence
1992 “Introduction.” In Rethinking Translation. Discourse, Subjectivity, Ideology, Lawrence Venuti. (ed.), 1–17. London/New York: Routledge. TSBGoogle Scholar
1994The Translator’s Invisibility. London: Routledge. BoPGoogle Scholar
Vološinov, V. N.
1986/1973Marxism and the Philosophy of Language. Cambridge, MA: Harvard University Press. BoPGoogle Scholar
Weissbort, Daniel & Eysteinsson, Astradur
(eds) 2006Translation – Theory and Practice: A Historical Reader. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar