Kommunismi ja käännöstiede [Communism and Translation Studies]

Ioana Popa
National Center of Scientific Research (CNRS)
Käännös Mira Kainulainen
Sisällysluettelo

Kommunismi on innoittanut runsaasti monitieteistä historiografiaa. Se on aate, jonka juuret ovat internationalismissa ja jonka oli tarkoitus levitä kaikkialle maailmaan. Maissa, joissa kommunistiset hallinnot nousivat valtaan, valtiollinen valvonta, sensuuri, kansallistamis- ja suunnittelutoimenpiteet sekä ideologiset rajoitteet jättivät syvän jäljen kulttuurintuotannon toimivuuteen. Kommunistiset vallanpitäjät säätelivät myös teosten kansainvälistä liikkuvuutta. Yhtäältä he edesauttoivat poliittisten kriteereiden perusteella valittujen teosten liikkuvuutta, mutta toisaalta he rajoittivat tai estivät teosten liikkuvuutta lukuisin hallintakeinoin, joskus myös tukahduttamalla. Sen lisäksi kylmän sodan kilpailevat osapuolet hioivat teosten liikkuvuudesta geopoliittisen aseen. Onkin erikoista, että kääntämistä, joka on yksi liikkuvuuden pääasiallisista mahdollistajista, on silti vasta melko äskettäin alettu huomioida kommunismin historiografiassa. Tulkkauksen suhteen tämä pitää vielä enemmän paikkansa. Kommunismin ja kylmän sodan kulttuurihistoriaa tai historiallista sosiologiaa käsittelevissä tutkimuksissa on vasta viime aikoina alettu pohtia kääntämistä, etenkin aihetta käsittelevissä monografioissa (Friedberg 1997; Popa 2010). Myös käännöstieteen [Translation Studies] alalla kokoomateoksista on vain toisinaan löytynyt juuri tähän sosiohistorialliseen kontekstiin liittyviä tapaustutkimuksia kääntämisen suhteesta ideologiaan [Ideology and translation], valtaan [Power and translation], vastarintaan sekä aktivismiin (esim. Baer 2010) (ks. myös Vastarintakääntäminen ja aktivismi [Committed approaches and activism]). Kääntämisen välityksellä harjoitettua sensuuria käsittelevistä kokoomateoksista löytyy kuitenkin hieman enemmän tutkimusta tästä ajanjaksosta (Thomson-Wohlgemuth 2007; Špirk 2008; Gallagher 2009; Rădulescu 2010). Vaikuttaa siltä, että tähän mennessä yksittäiset tutkijat ovat kirjoittaneet eniten artikkeleita juuri sensuurista.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Antochi, Roxana-Mihaela
2012 “Communist ideology and drama translation in Romania.” In Aspects of Literary Translation. Building Linguistic and Cultural Bridge in Past and Present, Eva Parra-Membrives, Miguel Ángel García Peinado & Albrecht Classen (eds), 253–264. Tübingen: Narr Francke Attempto.Google Scholar
Baer, Brian James
2010 “Literary translation and the construction of a Soviet Intelligentsia.” In Translation, Resistance, Activism, Tymoczko Maria (ed.), 149–167. Amherst/Boston: University of Massachusetts Press (previously published in The Massachusetts Review 2006, 47–3: 537–560).Google Scholar
2011 “Translation theory and Cold War politics. Roman Jakobson and Vladimir Nabokov in 1950s America.” In Contexts, Subtexts and Pretexts. Literary Translation in Eastern Europe and Russia, Brian James Baer (ed.), 171–186. Amsterdam: John BenjaminsGoogle Scholar
Dimitriu, Ileana
2006 “ ‘Symbolic power’ and ‘worldmaking’ in politically over-determined times: Translation and social practice under dictatorship.” In Übersetzen – Translating – Traduire: towards a ”Social Turn”?, Michaela Wolf (ed), 57–64. Wien: Lit Verlag.Google Scholar
1997Literary Translation in Russia: a Cultural History. Pennsylvania: The Pennsylvania State UP.Google Scholar
Gamsa, Mark
2008The Chinese Translation of Russian Literature: Three Studies. Leiden: Brill.Google Scholar
Hsiang-yin Chen, Sasha
2012 “The origin of family, public property and the Communist State: Transmitting and translating Kollontai in the early Soviet Union and May Fourth China.” In China and its Others. Knowledge Transfer through Translation, 1829–2010, James St. André & Hsiao-yen Peng (eds), 189–210. Amsterdam/New York: Rodopi.Google Scholar
Gallagher, Aoife
2009 “Pasternak’s Hamlet: translation, censorship and indirect communication.” In Translation and Censorship. Patterns of Communication and Interference, Eiléan Ní Chuilleanáin, Cormac Ó Cuilleanáin & David Parris (eds), 119–131. Portland: Four Courts Press.Google Scholar
Inggs, Judith A.
2011 “Censorship and translated children’s literature in the Soviet Union. The Example of the Wizards Oz and Goodwin.” Target 23 (1): 77–89.Google Scholar
Leighton, Lauren
1991Two Worlds, One Art: Literary Translation in Russia and America. DeKalb, Illinois: Northen Illinois UP.Google Scholar
Monticelli, Danièle
2011 “ ‘Totalitarian translation’ as a means of forced cultural change: The case of postwar soviet Estonia.” In Between Cultures and Texts: Itineraries in Translation History. In Antoine Chalvin, Anne Lange & Danièle Monticelli (eds), 187–200. Bern/Bruxelles: Peter Lang.Google Scholar
Popa, Ioana
2006 “Translation channels. A primer on politicized literary transfert.” Target 18 (2): 205–228.Google Scholar
2010Traduire sous contraintes. Littérature et Communisme. Paris: CNRS EditionsGoogle Scholar
Rădulescu, Anda
2010 “Entre censure et autocensure littéraire en Roumanie: Ľodyssée d’un journal intime à l’époque communiste.” TTR 23 (2): 23–52.Google Scholar
Safiullina Naiya, Rachel Platonov
2012 “Literary translation and Soviet cultural politics in the 1930s: The role of the journal Internacional’naja literatura.” Russian Literature 72 (2): 239–269.Google Scholar
Sherry, Samantha
2010 “Censorship in translation in the Soviet Union: The manipulative rewriting of Howard Fast’s The Passion of Sacco and Vanzetti.” Slavonica 16 (1): 1–14.Google Scholar
Špirk, Jaroslav
2008 “Translation and censorship in communist Czechoslovakia”. In Translation and Censorship in Different Times and Landscapes, Teresa Seruya & Maria Lin Moniz (eds), 215–228. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.Google Scholar
Tax-Choldin, Marianna
1986 “The new censorship by translation in the Soviet Union.” The Journal of Library History 21 (2): 334–349.Google Scholar
Thomson-Wohlgemuth, Gaby
2007 “On the other side of the wall. Book production, censorship and translation in eastern Germany.” In Modes of Censorship and Translation: National Contexts and Diverse Media, Francesca Billiani (ed.), 93–116. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
2009Translation under State Control. Books for Young People in the DDR. London/NY: Routledge.Google Scholar
Witt, Susanna
2011 “Totalitarianism and translation in USSR”. In Contexts, Subtexts and Pretexts. Literary Translation in Eastern Europe and Russia, Brian James Baer (ed), 149–170. Amsterdam: John Benjamins.Google Scholar