Контрастивна лінгвістика і перекладознавство [Contrastive linguistics and Translation Studies]

Соня ВандепіттеҐерт Де Сюттер
Ґентський університетський коледж | Ґентський університет
Переклад Леонід Черноватий
Зміст

На сьогодні перекладознавство і контрастивна лінгвістика вважаються окремими галузями науки, оскільки вони мають різні предмети дослідження і різне спрямування. Контрастивна лінгвістика, започаткована Вільгельмом фон Гумбольдтом у 1820 році, зосереджується на відмінностях мов, як у плані системи, так і узусу, тоді як перекладознавство, (нормативні) підходи якого сягають античності часів Цицерона та Горація, описує й пояснює типові характеристики, індивідуальні та соціальні функції, а також контексти продуктів і процесів перекладу. Ці дві вузько окреслені галузі дослідження, обидві з яких бурхливо розвивалися в останні десятиріччя минулого століття, досі мають один засадничий спільний елемент, а саме переклади, що неминуче виникають в контексті двох різних мов (або їхніх варіантів) і які, таким чином, є джерелом корисних даних для обох сфер. Часто, залежно від конкретної точки зору, одні й ті ж питання, що виникають в процесі перекладу, розглядаються то як проблеми перекладознавства, то як ті, що стосуються контрастивної лінгвістики. В той же час, однак, контрастивна лінгвістика може служити джерелом інформації для перекладознавства, описуючи, пояснюючи й прогнозуючи лінгвістичні ознаки продуктів та процесів перекладу (див. підрозділ 2). З іншого боку, і перекладознавство, ґрунтуючись на текстах оригіналу і перекладу, може бути джерелом інформації для контрастивної лінгвістики, описуючи різні мови та формулюючи припущення щодо них (див. підрозділ 3).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Albrecht, Jörn
2004 “The different branches of descriptive linguistics and translation.” In Übersetzung. Translation. Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung. An international Encyclopedia of Translation Studies. Encyclopédie internationale de la recherche sur la traduction, Harald Kittel, Armin Paul Frank, Norbert Greiner, Theo Hermans, Werner Koller, José Lambert & Fritz Paul. (eds), Vol. I, 243–259. Berlin/New York: Walter de Gruyter.Google Scholar
Bernardini, Silvia & Ferraresi, Adriano
2011 “Practice, description and theory come together: Normalization or interference in Italian technical translation?Meta 56 (2): 226–246. DOI logo TSBGoogle Scholar
Bowker, Lynne
1998 “Using specialized monolingual native-language corpora as a translation resource: A pilot study.” Meta 43 (4): 631–651. DOI logo TSBGoogle Scholar
Catford, J. C.
1965A Linguistic Theory of Translation. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Chesterman, Andrew
1998Contrastive Functional Analysis. Amsterdam: John Benjamins. DOI logo BoPGoogle Scholar
De Sutter, Gert, Goethals, Patrick, Leuschner, Torsten & Vandepitte, Sonia
2012 “Towards a methodologically more rigorous corpus-based Translation Studies.” Across Languages and Cultures 12: 137–143. DOI logoGoogle Scholar
Hatim, Basil
1997Communication Across Cultures: Translation Theory and Contrastive Text Linguistics. Exeter: University of Exeter Press. BoPGoogle Scholar
Koller, Werner
1979/2004Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Wiebelsheim: Quelle & Meyer. BoPGoogle Scholar
Laviosa, Sara
1998 “The corpus-based approach: A new paradigm in Translation Studies.” Meta 43 (4): 474–479. DOI logo TSBGoogle Scholar
Macken, Lieve, De Clercq, Orphée & Paulussen, Hans
2011 “Dutch parallel corpus: A balanced copyright-cleared parallel corpus.” Meta, 56 (2): 374–390. DOI logo TSBGoogle Scholar
Malmkjær, Kirsten
1999 “Descriptive linguistics and Translation Studies: Interface and differences.” Platform Papers on Translation Studies. https://​lra​.le​.ac​.uk​/jspui​/bitstream​/2381​/10960​/5​/utrecht​.doc%5B1%5D​.pdf [Accessed 23 June 2013].
Mason, Ian
2001 “Translator behaviour and language usage: Some constraints on contrastive studies.” Hermes, Journal of Linguistics 26: 65–80. TSBGoogle Scholar
Vinay, Jean-Paul & Darbelnet, Jean
1958Stylistique comparée du français et de l’anglais. Méthode de traduction. Paris: Didier. TSBGoogle Scholar

Додаткова література

Granger, Sylviane
2003 “The corpus approach: A common way forward for Contrastive Linguistics and Translation Studies?” In Corpus-based approaches to Contrastive Linguistics and Translation Studies, Sylviane Granger, Jacques Lerot & Stephanie Petch-Tyson. (eds), 17–30. Amsterdam: Rodopi. TSBGoogle Scholar
Hansen-Schirra, Silvia, Neumann, Stella & Steiner, Erich
2012Cross-Linguistic Corpora for the Study of Translations. Insights from the Language Pair English-German. Berlin/Boston: de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Johansson, Stig
2007Seeing through multilingual corpora. On the use of corpora in contrastive linguistics. Amsterdam: John Benjamins. DOI logo BoPGoogle Scholar
Ramon, Noelia Garcia
2002 “Contrastive Linguistics and Translation Studies interconnected: the corpus-based approach.” Linguistica Antverpiensia New Series 1: 393–406.Google Scholar
Toury, Gideon
1980 “Contrastive Linguistics and Translation Studies: Towards a tripartite model”. In In Search of a Theory of Translation, 19–34. Tel Aviv: The Porter Institute for Poetics and Semiotics. TSBGoogle Scholar