Luovuus [Creativity]

Carol O’Sullivan
Käännös Tiina Harju
Sisällysluettelo

Kuten monet tutkijat ovat huomauttaneet, kääntämisen asema on jo kauan kärsinyt siitä, että kääntämistä ei ole pidetty uuden luomisena samalla tavalla kuin alkuperäistä, luovaa kaunokirjallista kirjoittamista. Ainakin osittain juuri siksi luovuuden käsite on käännöstieteelle erityisen tärkeä. Tutkijat ja kriitikot ovat puhuneet luovuudesta voidakseen parantaa kääntämisen asemaa osoittamalla, että kääntäminen todellakin on luovaa toimintaa. Luovuuden tutkimisessa on käytetty monia eri lähestymistapoja. Jotkut tutkijat ovat keskittyneet sellaisiin kääntämisen aloihin, joilla luovuutta on perinteisesti pidetty tärkeänä, esimerkiksi kaunokirjalliseen kääntämiseen [Literary translation], runojen kääntämiseen [Poetry translation], sanaleikkien kääntämiseen [Wordplay] sekä viime aikoina myös luovaan kääntämiseen (transcreation), adaptaatioon [Adaptation] ja multimodaaliseen kääntämiseen (ks. Multimodality and audiovisual translation). Myös Samuel Beckettin, Joseph Brodskyn tai James Joycen kaltaisten itse omia teoksiaan kääntäneiden kirjailijoiden tuotoksia on tutkittu. Osa kriitikoista pitää tällaista itsekääntämistä [Self-translation] olemukseltaan luovempana kuin ”varsinaista” kääntämistä, ja samoin kääntäjinä toimivien kirjailijoiden on usein todettu käyttävän erilaisia käännösstrategioita ja taktiikoita [Translation strategies and tactics] ammattikääntäjiin verrattuna.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Baker, Mona
1996“Corpus-based Translation Studies: The challenges that lie ahead.” In ­Terminology, LSP and Translation: Studies in Language Engineering in Honour of Juan C. Sager, Harold Somers (ed.), 175–186. Amsterdam: John Benjamins  TSB. DOI logoGoogle Scholar
2000“Towards a methodology for investigating the style of a literary translator.” Target 12 (2): 241–266. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Ballard, Michel
1997“Créativité et traduction.” Target 9 (1): 85–100. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Bastin, Georges L
2003“Aventures et mésaventures de la créativité chez les debutants.” Meta 48 (3): 347–360. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Bayer-Hohenwarter, Gerrit
2009“Translational creativity: How to measure the unmeasurable.” In Behind the Mind: Methods, Models and Results in Translation Process Research, Susanne ­Göpferich, Arnt Lykke Jakobsen & Inger M. Mees (eds), 39–59. Copenhagen: Samfundslitteratur.Google Scholar
Gambier, Yves & Gottlieb, Henrik
2001“Multimedia, multilingua: Multiple challenges.” In (Multi)media Translation: Concepts, Practices and Research, Yves Gambier & Henrik Gottlieb (eds), viii–xx. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Hermans, Theo
1999Translation in Systems: Descriptive and System-oriented Approaches Explained. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
Holman, Michael & Boase-Beier, Jean
1999“Introduction: Writing, rewriting and translation. Through constraint to creativity.” In The Practices of Literary Translation: Constraints and ­Creativity, Michael Holman & Jean Boase-Beier (eds), 1–17. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Kenny, Dorothy
2001Lexis and Creativity in Translation: A Corpus-based Study. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
Kussmaul, Paul
1991“Creativity in the translation process: Empirical approaches.” In Translation Studies: The State of the Art. Proceedings of the 1st James S. Holmes Symposium in Translation Studies, Kitty M. van Leuven-Zwart & Ton Naaijkens (eds), 91–101. Amsterdam: Rodopi.  TSBGoogle Scholar
Loffredo, Eugenia & Perteghella, Manuela
2006“Introduction.” In Translation and Creativity: Perspectives on Creative Writing and Translation Studies, Eugenia Loffredo & Manuela Perteghella (ed.), 1–16. London: Continuum.Google Scholar
Robinson, Douglas
1998“22 theses on translation.” Originally published in Journal of Translation Studies 2 (June): 92–117. Republished on the author’s website at: http://​home​.olemiss​.edu​/∼djr​/pages​/writer​/articles​/html​/22theses​.html. [Accessed 16 August 2013].Google Scholar
Scott, Clive
2000“Introduction.” In Translation and Creativity, ix–xvi. Special issue of Norwich Papers: Studies in Literary Translation 8.Google Scholar
Ulrych, Margherita
2003“Diversity, uniformity and creativity in translation.” In Translation Translation, Susan Petrilli (ed.), 133–151. Amsterdam/New York: Rodopi.  TSBGoogle Scholar
Wilss, Wolfram
1996“Translation as intelligent behavior.” In Terminology, LSP and Translation: Studies in language engineering in honour of Juan C. Sager: Harold Somers (ed.), 161–168. Amsterdam: John Benjamins  TSB. DOI logoGoogle Scholar