Емпіричні підходи [Empirical approaches]

Александр Кюнзлі
Женевський університет
Переклад Орислава Бриська
Зміст

У перекладознавстві довго побутував умоглядний та приписний (прескриптивний) підхід, що ґрунтується радше на теоретичних узагальненнях і окремих прикладах, аніж на безпосередньому досвіді чи системному спостереженні. В 1970-х роках Джеймсом Голмзом була розроблена «схема» перекладознавства, що мала дескриптивну (описову) і прикладну гілки, і багато хто вважає її основоположною для щойно започаткованої наукової дисципліни. Вона також стала реакцією на згадані недоліки і мала на меті впровадити у перекладознавство емпіричний метод (див. Munday 2008: Розділ 1.4). Відтоді емпіричні дослідження зробилися вагомою частиною дисципліни. Працювати емпірично – означає аналізувати проблеми, спираючись на дані, замість того, щоб повністю покладатись на логічне обґрунтування. Чимало дослідників відтоді розрізняють емпіричні підходи, з одного боку, та неемпіричні, напівемпіричні, теоретичні чи раціональні підходи (наприклад, герменевтика (hermeneutics), деконструкція (deconstruction) чи постмодернізм (postmodernism)), з іншого. Однак ця дихотомія є суперечливою, оскільки навіть емпіричні дослідження здебільшого ґрунтуються на теоретичних припущеннях та/або призначені розвивати чи вдосконалювати теорії.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Breakwell, Glynis M., Hammond, Sean, Fife-Schaw, Chris & Smith, Jonathan A.
2006Research Methods in Psychology. London: Sage.Google Scholar
Coolican, Hugh
2004Research Methods and Statistics in Psychology. London: Hodder Arnold.Google Scholar
Genette, Gérard
1997Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Gile, Daniel
2009 “Research for training, research for society in Translation Studies.” In Translation research projects 2, Anthony Pym & Alexander Perekrestenko (eds), 35–40. Tarragona: Intercultural Studies Group. TSBGoogle Scholar
Giroux, Sylvain & Tremblay, Ginette
2009Méthodologie des sciences humaines. La recherche en action. Saint-Laurent, Québec: Éditions du Renouveau Pédagogique Inc.Google Scholar
Hansen, Gyde
2013 “The translation process as object of research.” In The Routledge Handbook of Translation Studies, Carmen Millán & Francesca Bartrina (eds), 88–101. London: Routledge.Google Scholar
Munday, Jeremy
2013 “The role of archival and manuscript research in the investigation of translator decision-making.” Target 25 (1): 127–141. DOI logo TSBGoogle Scholar
2008Introducing Translation Studies. Theories and Applications. London: Routledge. TSBGoogle Scholar
Reiss, Katharina
1981 “Der Übersetzungsvergleich. Formen – Funktionen – Anwendbarkeit.” In Kontrastive Linguistik und Übersetzungswissenschaften: Akten des Internationalen Kolloquiums Trier/Saarbrücken, 25.–30.09.1978, Wolfgang Kühlwein, Gisela Thome & Wolfram Wilss (eds), 311–319. München: Wilhelm Fink Verlag.Google Scholar
Robert, Isabelle
2012La révision en traduction. Les procédures de révision et leur impact sur le produit et le processus de révision. Antwerp: University of Antwerp.Google Scholar
Robson, Colin
2002Real World Research. Oxford: Blackwell.Google Scholar

Додаткова література

Sun, Sanjun & Shreve, Gregory
2012Reconfiguring Translation Studies. http://​sanjun​.org​/ReconfiguringTS​.html [Accessed on 8 July 2013].