Englanti lingua francana ja kääntäminen [English as a lingua franca and translation]

Juliane House
Käännös Annika Mattila
Sisällysluettelo

Yksi kielten maailmanlaajuisen käytön merkittävimmistä kehityskuluista nykypäivänä on englannin globaali levinneisyys monissa konteksteissa ja genreissä. Tämä vaikuttaa myös kääntämiseen. Euroopan komission käännöstoimen pääosaston hiljattain julkaiseman lähtökielien analyysin (2009) mukaan jopa 72,5% käännöstoimen kääntämistä lähtöteksteistä (sisältäen komission ulkopuoliset tekstit) oli laadittu englanniksi: lähtötekstien kirjoittajat eivät kuitenkaan puhuneet englantia äidinkielenään, vaan lingua francana (ELF). Tämän äkillisen kasvun merkitys kääntämiselle ja kääntäjille on vielä harvoin tutkimuksen kohteena (poikkeuksena ks. Taviano 2010). Mutta katsotaan ensin mitä ELF oikeastaan on.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Baumgarten, Nicole & House, Juliane
2010 “ I think and I don’t know in English as lingua franca and native English discourse.” Journal of Pragmatics 42 (5): 1184–1200. DOI logo BoPGoogle Scholar
Cogo, Alessia & Dewey, Martin
2012Analysing English as a Lingua Franca: A Corpus-driven Investigation. London: Continuum.Google Scholar
Crystal, David
2003English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press BoP. DOI logoGoogle Scholar
European Commission
2009Translating for a Multilingual Community. Luxembourg: Office of Official Publications of the European Community.Google Scholar
Firth, Alan
2009 “The lingua franca factor.” Intercultural Pragmatics 6 (2): 147–170. DOI logo BoPGoogle Scholar
House, Juliane
2003 “English as a lingua franca: A threat to multilingualism?Journal of Sociolinguistics 7 (4): 556–578. DOI logo BoPGoogle Scholar
2009a “Subjectivity in English as lingua franca discourse: The case of you know .” In English Lingua Franca, Juliane House (ed.), 171–193. Special issue of Intercultural Pragmatics 6 (2). BoPGoogle Scholar
2009bTranslation. Oxford: Oxford University Press. DOI logo BoPGoogle Scholar
2010 “The pragmatics of English as a lingua franca.” In Pragmatics across Languages and Cultures. Handbook of Pragmatics, vol. 7, A. Trosborg (ed.), 363–390. Berlin: de Gruyter Mouton.Google Scholar
2011 “Global and intercultural communication.” In Pragmatics of Society. Handbook of Pragmatics, vol 5, G. Andersen & K. Aijmer (eds), 607–626. Berlin: de Gruyter Mouton.Google Scholar
2013 (in press). “Developing pragmatic competence in English as a lingua franca.” Journal of Pragmatics. (already available online) DOI logoGoogle Scholar
Mauranen, Anna
2009 “Chunking in ELF: Expressions for managing interaction.” Intercultural Pragmatics 6 (2): 217–233. DOI logo BoPGoogle Scholar
2012Exploring ELF. Academic English Shaped by Non-native Speakers. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Seidlhofer, Barbara
2011Understanding English as a Lingua Franca. Oxford. Oxford University Press. Taviano, Taviano, StefaniaGoogle Scholar
2010Translating English as a Lingua Franca. Milano: Mondadori.Google Scholar