Англійська мова як lingua franca і переклад [English as a lingua franca and translation]

Джуліан Гаус
Гамбурзький університет
Переклад Руслана Ситар
Зміст

Одним із найвпливовіших чинників, що впливають на динаміку глобального вживання мов, є поширення вжитку англійської мови у численних контекстах і жанрах. Це впливає і на переклад. Результати останнього дослідження співвідношення мов текстів оригіналів, оприлюднені Генеральним директоратом Європейської комісії з письмового перекладу (DGT) (2009), показують, що 72,2% з них, перекладених директоратом (включно з тими, які створені за межами комісії), написали ті, для кого англійська є lingua franca, а не рідною мовою. Як впливає такий вибух текстів, написаних англійською мовою як lingua franca (ALF), на переклад та перекладачів, це – питання, що досі майже не вивчалось (як виняток – див. Taviano 2010). Але спершу розглянемо, що таке власне ALF.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Baumgarten, Nicole & House, Juliane
2010 “ I think and I don’t know in English as lingua franca and native English discourse.” Journal of Pragmatics 42 (5): 1184–1200. DOI logo BoPGoogle Scholar
Cogo, Alessia & Dewey, Martin
2012Analysing English as a Lingua Franca: A Corpus-driven Investigation. London: Continuum.Google Scholar
Crystal, David
2003English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press BoP. DOI logoGoogle Scholar
European Commission
2009Translating for a Multilingual Community. Luxembourg: Office of Official Publications of the European Community.Google Scholar
Firth, Alan
2009 “The lingua franca factor.” Intercultural Pragmatics 6 (2): 147–170. DOI logo BoPGoogle Scholar
House, Juliane
2003 “English as a lingua franca: A threat to multilingualism?Journal of Sociolinguistics 7 (4): 556–578. DOI logo BoPGoogle Scholar
2009a “Subjectivity in English as lingua franca discourse: The case of you know .” In English Lingua Franca, Juliane House (ed.), 171–193. Special issue of Intercultural Pragmatics 6 (2). BoPGoogle Scholar
2009bTranslation. Oxford: Oxford University Press. DOI logo BoPGoogle Scholar
2010 “The pragmatics of English as a lingua franca.” In Pragmatics across Languages and Cultures. Handbook of Pragmatics, vol. 7, A. Trosborg (ed.), 363–390. Berlin: de Gruyter Mouton.Google Scholar
2011 “Global and intercultural communication.” In Pragmatics of Society. Handbook of Pragmatics, vol 5, G. Andersen & K. Aijmer (eds), 607–626. Berlin: de Gruyter Mouton.Google Scholar
2013 “Developing pragmatic competence in English as a lingua franca.” Journal of Pragmatics. (already available online) DOI logoGoogle Scholar
Mauranen, Anna
2009 “Chunking in ELF: Expressions for managing interaction.” Intercultural Pragmatics 6 (2): 217–233. DOI logo BoPGoogle Scholar
2012Exploring ELF. Academic English Shaped by Non-native Speakers. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Seidlhofer, Barbara
2011Understanding English as a Lingua Franca. Oxford. Oxford University Press.Google Scholar
Taviano, Stefania
2010Translating English as a Lingua Franca. Milano: Mondadori.Google Scholar