Genret, tekstityypit ja kääntäminen [Genres, text-types and translation]

Käännös Mirena Väänänen
Sisällysluettelo

Kommunikatiivisia tilanteita kategorisoidaan usein arjen päätöksiä tehtäessä. Kun haluamme katsoa, lukea tai ostaa jonkin kirjallisen tuotteen, luokittelemme sen johonkin genreen kuuluvaksi. Kaikki tieteenalat, esimerkiksi kirjallisuustiede, taidehistoria, elokuvatutkimus, lingvistiikka ja informaatiotiede, turvautuvat genren tai tyypin käsitteisiin. Käännöstiedekään ei ole välttynyt tarpeelta määritellä genrejä ja tekstityyppejä. Eronteko näiden kahden käsitteen välillä ei ole uusi asia ja pysyy edelleen ongelmallisena. Yksinkertaistaen voisimme sanoa, että genret ovat sosiaalisesti määriteltyjä, kun taas tekstityypit tunnistetaan kielellisistä piirteistä.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Adam, Jean-Michel
1992Les textes. Types et prototypes. Paris: Nathan.Google Scholar
Alexieva, Bistra
1994 “Types of text and intertextuality in simultaneous interpreting.” In Translation Studies: An Interdiscipline, Mary Snell-Hornby, Klaus Kaind & Franz Pöchchacker. (eds), 179–187. Amsterdam: John Benjamins.Google Scholar
Beaugrande, Robert de & Dressler, Wolfgang
1981Introduction to Text Linguistics. London: Longman.Google Scholar
Bhatia, Vijay
2004Words of Written Discourse. A genre-based view. London: Continuum.Google Scholar
Frow, John
2005Genres. London/New York: Routledge.Google Scholar
Gläser, Rosemarie
1990Fachtextsorten in Englisches. Tübingen: Gunter Narr.Google Scholar
Göpferich, Susanne
1995Textsorten in Naturwissenschaften und Technik: Pragmatische, Typologie, Kontrastierung, Translation. Tübingen: Gunter Narr.Google Scholar
Hatim, Basil & Mason, Ian
1990Discourse and the Translator. London: Longman.Google Scholar
House, Juliane
1997Translation Quality Assessment. A Model Revisited. Tübingen: Gunter Narr.Google Scholar
Kaindl, Klaus
2013 “Multimodality and translation.” In The Routledge Handbook of Translation Studies, Carmen Millán & Francesca Bartrina. (eds), 257–269. London: Routledge.Google Scholar
Melby, Alan
1993 “La typologie des textes: Son importance pour la traduction automatique.” In La traductique, Pierrette Bouillon & André Clas. (eds), 35–40. Montréal: PU de Montréal.Google Scholar
Neumann, Stella
2003Textsorten und Übersetzen. Eine Korpusanalyse Englisher und Deutscher Reisefürher. Bern: Peter Lang.Google Scholar
Newmark, Peter
1981Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press.Google Scholar
Nord, Christiane
1988/2005Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for Translation-oriented Text Analysis. [2nd ed.] Amsterdam/New York: Rodopi. [Translated from German by C. Nord & P. Sparrow.]Google Scholar
Reiss, Katharina
1981/2000/2004 “Type, kind and individuality of text: Decision-making in translation.” In Translation Theory and Intercultural Relations, Itamar Even-Zohar & Gideon Toury. (eds), 121–131. Special issue of Poetics Today 2 (4). Reprinted in 2000 In The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti & Mona Baker. (eds), 160–171. And in 2004 In The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti. (ed.), 168–179. London: Routledge.Google Scholar
1971/2000Translation Criticism. The Potentialities and Limitations. Categories and Criteria for Translation Quality. Manchester: St Jerome. [Translated from German by E. Rhodes.]Google Scholar
Toury, Gideon
2006 “Conducting research on a “wish-to-understand” basis.” In Translation Studies at the Interface of Disciplines, João Duarte, Alexandra Assis Rosa & Teresa Seruya. (eds), 55–66. Amsterdam: John Benjamins.Google Scholar
Tsiplakou, Stavroula & Floros, Georgios
2013 “Never mind the text types: Here’s textual force.” Journal of Pragmatics 45: 119–130.Google Scholar
Trosborg, Anna
(ed.) 1997Text Typology and Translation. Amsterdam: John Benjamins.Google Scholar
(ed.) 2000Analysing Professional Genres. Amsterdam: John Benjamins.Google Scholar
Unger, Christoph
2006Genre Relevance and Global Coherence. Basingstoke: Palgrave.Google Scholar
Werlich, Egon
1975Typologie der Texte. Heidelberg: Quelle & MeyerGoogle Scholar