Tõlketeooria mõju [Impact of translation theory]

tõlkija Triin van Doorslaer
Sisukord

Lugedes artikli pealkirja võib ehk esmalt tekkida küsimus: tõlketeooria mõju millele? Oleks kahtlemata äärmiselt huvitav võtta ette ja uurida tõlketeooria mõju teistele teadusharudele. Ent kuna mitmed teised distsipliinid, nagu näiteks kultuuriuuringud, on juba võtnud kasutusele tõlkimise laiema kontseptsiooni, nn pöörde tõlke poole (translational turn) (Bassnett 1998), ja kuna kogu humanitaariavaldkond üldiselt võtab arvesse nimetatud pööret tõlke poole, siis võib eeldada, et tõlketeoorial, tõlkeuuringutel või tõlkeanalüüsil on olemas teatud mõju maailmale väljaspool tõlketeadust.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud kirjandus

Bassnett, Susan
1998 “The translation turn in cultural studies.” In Constructing Cultures. Essays on Literary Translation. Susan Bassnett & André Lefevere (eds), 123–140. Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
Bouhadan, Hanane
2011Wat is vertalen? Master paper for ‘Translation Studies Research’, Master in Translation, Lessius Antwerp, Belgium.Google Scholar
Boyden, Michael
2011 “Beyond ‘Eurocentrism’? The challenge of linguistic justice theory to Translation Studies.” In Eurocentrism in Translation Studies, Luc van Doorslaer & Peter Flynn (eds), 174–188. Special issue of Translation and Interpreting Studies 6 (2). DOI logoGoogle Scholar
Chesterman, Andrew & Wagner, Emma
2002Can Theory Help Translators? A Dialogue Between the Ivory Tower and the Wordface. Manchester/Northampton: St. Jerome.Google Scholar
Cheung, Martha P. Y.
2006 “From ‘theory’ to ‘discourse’. The making of a translation anthology.” In Translating Others, vol. 1, Theo Hermans (ed.), 87–101. Manchester/Kinderhook: St. Jerome.Google Scholar
Gambier, Yves (on behalf of the EMT Expert Group
) 2009Competences for Professional Translators, Experts in Multilingual and Multimedia Communication. Document of the EMT Expert Group set up by the Directorate-General for Translation of the European Union. http://​ec​.europa​.eu​/dgs​/translation​/programmes​/emt​/key​_documents​/emt​_competences​_translators​_en​.pdf [Accessed 3 July 2013].
Gentzler, Edwin
2011 “Macro- and micro-turns in Translation Studies.” In Eurocentrism in Translation Studies, Luc van Doorslaer & Peter Flynn (eds), 121–141. Special issue of Translation and Interpreting Studies 6 (2). DOI logoGoogle Scholar
Gile, Daniel
2010 “Why Translation Studies matters. A pragmatist’s viewpoint.” In Why Translation Studies Matters [BTL 88], Daniel Gile, Gyde Hansen & Nike K. Pokorn (eds), 251–261. -Amsterdam: Benjamins. DOI logo BoPGoogle Scholar
Gutt, Ernst-August
2005 “On the Impossibility of practising translation without theory.” In Jean Peeters (ed.): On the Relationships between Translation Theory and Translation Practice, 13–21.Google Scholar
Koskinen, Kaisa
1994 “(Mis)translating the untranslatable – The impact of deconstruction and post-structuralism on translation theory.” Meta 39 (3): 446–452. DOI logoGoogle Scholar
Mossop, Brian
2005 “What practitioners can bring to theory – The good and the bad.” In Jean Peeters (ed.): On the Relationships between Translation Theory and Translation Practice, 23–28.Google Scholar
Ortiz García, Javier
2010 “El papel de la teoría de la traducción en la enseñanza de la traducción práctica.” Tradução e Comunicação 20: 7–25.Google Scholar
Peeters, Jean
(ed.) 2005On the Relationships between Translation Theory and Translation Practice [Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation 19]. Frankfurt am Main: Peter Lang.Google Scholar
Slavova, Kornelia
2011Review of Translation: Theory and Practice in Dialogue , ed. by Antoinette Fawcett, Karla L. Guadarrama Garcia & Rebecca Hyde Parker. European Journal of Women’s Studies 18: 453–457. DOI logoGoogle Scholar
Vega, Miguel & Pulido, Martha
2013 “The history of translation and of the theory of translation in the context of Translation Studies.” MonTI 5: 39–70.Google Scholar

Lisalugemist

Venuti, Lawrence
2013Translation Changes Everything. Theory and Practice. London/New York: Routledge.Google Scholar