Наративи та контекстуальні фрейми [Narratives and contextual frames]

Сью-Енн Гардінґ
Університет Хамад бін Халіфа
Переклад Марія Кравцова
Зміст

Використання наративу за межами літератури й поетики, як джерела даних, так і як інструмента для наукового дослідження, безустанно набирало обертів упродовж XX сторіччя і сьогодні міцно укорінилося в низці наукових дисциплін у гуманітарних і природничих науках, де цій темі присвячено кілька наукових хрестоматій, низка збірників, журналів, конференцій, університетських дослідницьких проєктів, а також мережі та центри. Подібний концептуальний зсув лише порівняно нещодавно почав проникати і в перекладознавство, де науковці, досліджуючи літературу та її художні форми, включно з поезією, драмою, пісенною творчістю та субтитруванням (subtitling) кінофільмів, продовжували, як правило, зосереджувати свою увагу на літературних концепціях побудови наративу. Дослідження з політизованого усного перекладу в певних соціальній сферах, яке підкреслює вирішальну роль наративу у встановленні довіри до біженців та їх визнання інституційною системою, можна вважати першою хвилею наукових досліджень в теорії усного перекладу, що ґрунтується на соціальній, психологічній та комунікативній теоріях наративу. Тим не менше, такі вчені, як Роберт Барскі (Robert Barsky), який займається питанням біженців у Канаді, Ян Бломмарт (Jan Blommaert) і Катрейн Марінс (Katrijn Maryns), що працюють над вивченням аналогічної проблеми в Бельгії, та Марко Жакме (Marco Jacquemet) – у Середземноморській частині Європі, прийшли в цю сферу із соціолінгвістики (sociolinguistics), лінгвістичної антропології, дискурсивного аналізу (Discourse analysis), етнографії (ethnography) та комунікативних досліджень.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Baker, Mona
2006Translation and Conflict: A Narrative Account. London: Routledge. BoPGoogle Scholar
2014 “Translation as renarration.” In Translation: A Multidisciplinary Approach, Juliane House (ed.) Basingstoke Palgrave MacmillanGoogle Scholar
Bal, Mieke
2009Narratology: Introduction to the Theory of Narrative [3rd edition]. Toronto/Buffalo/London: University of Toronto Press.Google Scholar
Boéri, Julie
2010 “Emerging narratives of conference interpreters’ training: A case study of ad hoc training in Babels and the Social Forum.” Puentes 9: 61–70. TSBGoogle Scholar
Bruner, Jerome
1991 “The narrative construction of reality.” Critical Inquiry 18 (1): 1–21. DOI logoGoogle Scholar
Fisher, Walter R.
1987Human Communication as Narration: Towards a Philosophy of Reason, Value, and Action. Columbia: University of South Caroline Press.Google Scholar
Genette, Gérard
1997Paratexts: Threshold of Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press. [Translated by Jane Lewin.]. DOI logoGoogle Scholar
Goffman, Erving
1974/1986Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Boston: Northeastern University Press. BoPGoogle Scholar
Harding, Sue-Ann
2012Beslan: Six Stories of the Siege. Manchester and New York: Manchester University Press.Google Scholar
Somers, Margaret R. & Gibson, Gloria D.
1994 “Reclaiming the epistemological ‘other’: -Narrative and the social constitution of identity.” In Social Theory and the Politics of Identity, Craig -Calhoun (ed.), 37–99. Oxford, UK/Cambridge, USA: Blackwell.Google Scholar

Додаткова література

Chesters, Graeme & Welsh, Ian
2006Complexity and Social Movements: Multitudes at the Edge of Chaos. London/New York: Routledge.Google Scholar
Entman, Robert M.
2004Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S. Foreign -Policy. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
Herman, David, Jahn, Manfred & Ryan, Marie-Laure
(eds) 2005Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. London/ New York: Routledge.Google Scholar
Marais, Kobus
2013Translation Theory and Development Studies: A Complexity Theory Approach. London and New York: Routledge. TSBGoogle Scholar
Vreese, Claes H. de
2002 “News framing: Theory and typology.” Information Design Journal + -Document Design 13(1): 61–62. DOI logo BoPGoogle Scholar