Офіційний переклад [Official translation]

Деніз Меркль
Монктонський університет
Переклад Оксана Ковалюк
Зміст

Поняття «інституційний переклад» (Institutional translation), яке останнім часом привертає до себе значну увагу, одночасно спричинює й суперечки стосовно «двозначності поняття «інституційний» (Kang 2009: 141), внаслідок чого перекладознавці тлумачать його «то як переклад, що здійснюється в межах певної інституції, то як такий, що виконується для неї» (див. там само). В літературі зазвичай вважається, що інституційний переклад «переважно стосується перекладу у великих і важливих інституціях» (Kang 2009: 144), при цьому необов’язково розмежовуються офіційний та неофіційний мовні контексти (Pym 2004) або національний і наднаціональний рівні (Koskinen 2008). Більше того, «цей термін поступово, але все частіше, тлумачиться як засіб розуміння та вивчення практики перекладу загалом» (Kang 2009: 144), тим самим ще більше розширюючи сферу його вжитку. Потенційним видом інституційного перекладу є поняття «офіційного перекладу», введення якого слугувало б уточненню певних нюансів його змісту, сприяючи більшій чіткості теорії. В межах цього поняття можливий також його поділ з урахуванням національного й наднаціонального контекстів. Хоча цей термін також є полісемічним, його потенційне вживання є набагато вужчим у порівнянні з «інституційним перекладом». Однак термін «офіційний переклад» нечасто зустрічається у перекладознавчій літературі, хіба що для позначення завірених перекладачем або нотаріусом перекладів офіційних документів (свідоцтва про народження або смерть, водійські права, виписки із документів про освіту тощо), на противагу незавіреним.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Branchadell, Albert
2011 “Minority languages and translation.” In Handbook of Translation Studies, vol. 2, Yves Gambier & Luc van Doorslaer (eds), 97–101. Amsterdam: John Benjamins TSB. DOI logoGoogle Scholar
Daviault, Pierre
1944 “Traducteurs et traduction au Canada.” Mémoires de la Société royale du -Canada 38: 67–89.Google Scholar
Kang, Ji-Hae
2009 “Institutional translation.” In The Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Mona Baker & Gabriela Saldanha (eds.), 141–145. Abingdon/New York: Routledge.Google Scholar
Koskinen, Kaisa
2008Translating Institutions. An Ethnographic Study of EU Translation. -Manchester: St. Jerome. TSBGoogle Scholar
Meylaerts, Reine
2011 “Translation justice in a multilingual world: An overview of translation regimes.” Meta 56 (4): 743–757. DOI logoGoogle Scholar
Mossop, Brian
1988 “Translating institutions: A missing factor in translation theory.” TTR 1 (2): 65–71. DOI logo TSBGoogle Scholar
1990 “Translating institutions and ‘idiomatic’ translation.” Meta 35 (2): 342–355. DOI logoGoogle Scholar
New Zealand Government
1987 [Reprint 2005] Maori Language Act 1987. http://​www​.legislation​.govt​.nz​/act​/public​/1987​/0176​/latest​/DLM124116​.html [Accessed on 30 March 2013].
OECD – United Nations Group of Experts on Geographic Names
2002Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names. New York: United Nations. http://​stats​.oecd​.org​/glossary​/index​.htm [Accessed on 30 March 2013].
Pym, Anthony
2004 “The use of translation in international organizations.” In Übersetzung, Translation, Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung. An International Encyclopedia of Translation Studies. Encyclopédie internationale de la recherche sur la traduction, volume 1, Harald Kittel, et al. (eds), 85–92. Berlin/New York: de Gruyter. TSBGoogle Scholar