Тексти оригіналу та перекладу [Original and translation]

Леена Лайго
Університет Турку
Переклад Леонід Черноватий
Зміст

Одним із способів визначення змісту поняття «текст оригіналу» є його концептуальне протиставлення поняттю «текст перекладу», аналізуючи це питання як онтологічну проблему, що стосується літературного твору. Якщо ж розглядати його у філософській площині, то до аналізу взаємовідношень між текстами оригіналу і перекладу можна підходити, спираючись на поняття «ідентичність» та, відповідно, на критерії однаковості. У цій статті, поняття «ідентичність» доповнюються поняттями «схожість» та «відмінність», як додатковими засоби дослідження текстів оригіналу і перекладу. Ми зосереджуємося на кількох підходах, аби проілюструвати розмаїття концепцій та їхні джерела у Західній традиції. Епістеміологічні припущення визначають поняття текстів оригіналу та перекладу і навіть релевантність постановки проблеми, самої по собі. Бінарні опозиції, як відправна точка зору, можуть не сприяти пост-структуралістському науковому мисленню в неессенціалістських термінах.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Arduini, Stefano & Hodgson Robert Jr.
(eds) 2004Similarity and Difference in Translation: Proceedings of the International Conference on Similarity and Translation. Rimini: Guaraldi. TSBGoogle Scholar
Arrojo, Rosemary
1998 “The revision of the traditional gap between theory & practice & empowerment of translation in postmodern times.” The Translator 4 (1): 25–48. DOI logo TSBGoogle Scholar
Bassnett, Susan
1998 “When is a translation not a translation?” In Constructing Cultures: Essays on Literary Translation, Susan Bassnett & André Lefevere (eds), 25–40. Clevedon: Multilingual Matters. TSBGoogle Scholar
Currie, Gregory
1989The Ontology of Art. London: Macmillan. DOI logoGoogle Scholar
Derrida, Jacques
1985 “Des Tours de Babel.” In Difference in Translation, Joseph F. Graham (ed.), 165–207. Ithaca, NY: Cornell University Press. [Translated by Joseph F. Graham] TSBGoogle Scholar
Gadamer, Hans-Georg
2004/1960 Truth and Method. [2nd ed.] London: Continuum. [Translation revised by J. Weinshammer & D. G. Marshall]. В укр. перекладі: Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод. Том 1 та Том 2: Київ: Юніверс 2000.Google Scholar
Laiho, Leena
2009 “A literary work – translation and original: A conceptual analysis within the -philosophy of art and Translation Studies.” In The Metalanguage of Translation, Yves Gambier & Luc van Doorslaer (eds), 105–122. Amsterdam: John Benjamins. DOI logo TSBGoogle Scholar
Levý, Jiři
2004/1967 “Translation as a decision process.” In The Translation Studies Reader, -Lawrence Venuti (ed.), 148–159. London/New York: Routledge. TSBGoogle Scholar
2011/1963The Art of Translation. Amsterdam: John Benjamis. [Translated by Patrick Corness. Edited with a critical foreword by Zuzana Jettmarová]. DOI logoGoogle Scholar
Scott, Clive
2012Translating the Perception of Text: Literary Translation and Phenomenology. -London: Modern Humanities Research Association and Maney Publishing. TSBGoogle Scholar
Stecconi, Ubaldo
2004a “A map of semiotics for Translations Studies.” In Stefano Arduini & Robert Hodgson Jr. (eds), 153–168. TSBGoogle Scholar
2004b “Interpretive semiotics and translation theory: The semiotic conditions to translation.” Semiotica (150)–1/4: 471–489. BoPGoogle Scholar
Stolze, Radegundis
2010 “Hermeneutics and translation.” In Handbook of Translation Studies, volume 1, Yves Gambier & Luc van Doorslaer (eds), 141–146. Amsterdam: John Benjamins TSB. DOI logoGoogle Scholar
Tymoczko, Maria
2004 “Difference in similarity.” In Stefano Arduini & Robert Hodgson Jr. (eds), 27–43. TSBGoogle Scholar
Venuti, Lawrence
1995The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London/New York: Routledge BoP. DOI logoGoogle Scholar
1998The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference. London/New York: Routledge. DOI logo BoPGoogle Scholar
2008/2002 “The difference that translation makes: the translator’s unconscious.” In Translation Studies: Perspectives on an Emerging Discipline, Alessandra Riccardi (ed.), 214–241. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
2010 “Translation as cultural politics: Régimes of domestication in English.” In Critical Readings in Translation Studies, Mona Baker (ed.), 65–79. London /New York: Routledge. TSBGoogle Scholar