Популяризація та переклад [Popularization and translation]

Мінь-Сю Ляо
Університет Геріот-Ватт
Переклад Олександр Кальниченко
Зміст

У цій статті під поняттям “популяризація” безпосередньо розуміється “велика група різного роду комунікативних подій або жанрів ( genres ), які містять перетворення спеціалізованих знань у знання “буденні” або “не спеціальні” (Calsamiglia & Van Dijk 2004: 370), тому його не слід сплутувати зі значенням, яке зазвичай асоціюється з прикметником “популярний”, тобто такий, що подобається великій кількості людей, або широко вживаний. Непрофесійні широкі маси відрізняються від фахових науковців тим, що маси швидше цікавить застосування результатів наукових відкриттів на практиці, їхня корисність і їхні наслідки для повсякденного життя, а не поширення наукових теорій чи методів (Calsamiglia 2003: 139). Зносини фахових науковців з непрофесійною публікою викликають чималий інтерес у дослідників з цілого ряду дисциплін, включаючи лінгвістику, медіазнавство та наукову комунікацію (Myers 2003: 265). Популяризація може відбуватися у різні способи, не тільки в письмовій формі, але й через аудіовізуальні канали, мережу Інтернет та інші майданчики, як-от наукові музеї. Тому дослідження популяризування часто залучають мультимодальний аналіз (напр., Macdonald 1996; Santamaria, Bassols & Torrent 2011). По суті, поява нових засобів масової інформації є основною причиною широкого розповсюдження наукових знань серед населення.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Bryane, Jody
2006Technical Translation: Usability Strategies for Translating Technical Documentation. Dordrecht: Springer. DOI logoGoogle Scholar
Calsamiglia, Helena
2003 “Popularization discourse.” Discourse Studies 5 (2): 139–146. DOI logo BoPGoogle Scholar
Calsamiglia, Helena & Van Dijk, Teun A.
2004 “Popularization discourse and knowledge about the genome.” Discourse and Society 15 (4): 369–389. DOI logo BoPGoogle Scholar
Cámara, Ladi & Espasa, Eva
2011 “The audio description of scientific multimedia.” The Translator 17 (2): 415–437. DOI logo TSBGoogle Scholar
Forget, Evelyn
2010 “ ‘At best an echo’: Eighteenth- and nineteenth-century translation strategies in the history of economics.” History of Political Economy 42 (4): 653–677. DOI logoGoogle Scholar
House, Juliane
2008 “Beyond intervention: Universals in translation?Trans-kom 1 (1): 6–19. TSBGoogle Scholar
Liao, Min-Hsiu
2010 “Influence of translations on non-translations: Popular science as a new genre in Taiwan.” Perspectives 18 (2): 127–140. DOI logo TSBGoogle Scholar
2011 “Interaction in the genre of popular science: Writer, translator and reader.” The Translator 17 (2): 349–368. DOI logo TSBGoogle Scholar
Macdonald, Sharon
1996 “Authorising science: Public understanding of science in museums.” In Misunderstanding Science? The Public Reconstruction of Science and Technology, Alan Irwin & Brian Wynne. (eds), 152–171. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Merakchi, Khadidja & Rogers, Margaret
2013 “The translation of culturally bound metaphors in the genre of popular science articles: A corpus-based case study from Scientific American translated into Arabic.” Intercultural Pragmatics 10 (2): 341–372. BoP. doi: DOI logoGoogle Scholar
Myers, Greg
2003 “Discourse studies of scientific popularization: Questioning the boundaries.” -Discourse Studies 5 (2): 265–279. DOI logo BoPGoogle Scholar
Pahta, Päivi
2001 “Creating a new genre: Contextual dimensions in the production and transmission of early scientific writing.” European Journal of English Studies 5 (2): 205–220. DOI logoGoogle Scholar
Santamaria, Laura, Bassols, Margarida & Torrent, Anna
2011 “Television programs for teenagers and the use of multimodality in knowledge popularization.” Journalism and Mass Communication 1 (2): 123–135.Google Scholar
Shuttleworth, Mark
2011 “Translational behaviour at the frontiers of scientific knowledge: A multilingual investigation into popular science metaphor in translation.” The Translator 17 (2): 301–323. DOI logo TSBGoogle Scholar