Valta ja kääntäminen [Power and translation]

Anna Strowe
Käännös Sofi Röpelinen
Sisällysluettelo

Kääntämisen ja erilaisten valtarakenteiden väliset suhteet ovat herättäneet merkittävää huomiota käännöstutkimuksessa viime vuosikymmeninä. Käännöstieteen (Translation Studies) niin kutsuttu valtakäänne on yhteydessä laajempaan politiikan, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimukseen sekä keskusteluihin kääntämisestä ja sukupuolesta, jälkikolonialistisesta teoriasta ja kääntämisen etiikasta (ks. Käännöstieteen käänteet [Turns of Translation Studies]). Tämä artikkeli käsittelee kääntämisen ja vallan tutkimusta sekä yleisten käännöstieteellisten diskurssien yhteydessä että niiden ulkopuolella.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Álvarez, Román & Vidal, M. Carmen-África
(eds) 1996Translation Power Subversion. Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
Baker, Mona
(ed.) 2009Translation Studies. Critical Concepts in Linguistics. London: Routledge.Google Scholar
Bassnett, Susan & Lefevere, André
(eds) 1990Translation History Culture. London: Pinter.Google Scholar
Chamberlain, Lori
2004 “Gender and the metaphorics of translation.” In The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti (ed.) [2nd ed.], 306–21. New York/London: Routledge.Google Scholar
Cheung, Martha
2006 “From ‘theory’ to ‘discourse’: The making of a translation anthology.” In Translating Others, vol 1, Theo Hermans (ed.), 87–101. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Flotow, Luise von
2007 “Revealing the ‘soul of which nation?’: Translated literature as cultural diplomacy.” In Translation – Reflections, Refractions, Transformations, Paul St-Pierre & Prafulla C. Kar (eds), 187–200. Amsterdam/Philadelphia: John BenjaminsGoogle Scholar
Hermans, Theo
(ed.) 1985The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation. London: Croom Helm.Google Scholar
(ed.) 1996 “Norms and the determination of translation. A theoretical framework.” In Román Álvarez & M. Carmen-África Vidal (eds), 25–51.Google Scholar
Inghilleri, Moira
2012Interpreting Justice: Ethics, Politics and Language. London: Routledge.Google Scholar
Lefevere, André
1995Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. London: Routledge.Google Scholar
1996 “Translation and canon formation: Nine decades of drama in the United States.” In Román Álvarez & M. Carmen-África Vidal (eds), 138–55.Google Scholar
Susam-Sarajeva, Şebnem
2002 “A ‘multicultural’ and ‘international’ Translation Studies?” In Crosscultural Transgressions: Research Models in Translation Studies II: Historical and Ideological Issues, Theo Hermans (ed.), 193–207. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Tymoczko, Maria & Gentzler, Edwin
(eds) 2002Translation and Power. Amherst: University of Massachusetts Press.Google Scholar
Tymoczko, Maria
(ed.) 2010Translation, Resistance, Activism. Amherst: University of Massachusetts Press.Google Scholar
Venuti, Lawrence
1995/2008The Translator’s Invisibility. London: RoutledgeGoogle Scholar