Соціальні медіа та переклад [Social media and translation]

Рене Дежарден
Оттавський університет
Переклад Ірина Одрехівська
Зміст

Спілкування дедалі частіше відбувається в мережі Інтернет, про що свідчить популярність мобільних медіа-пристроїв, онлайн-програм і платформ. А оскільки переклад – це форма міжкультурної та міжмовної комунікації, то перекладацька діяльність теж перемістилася в мобільний, віртуальний світ. Незважаючи на те, що вивчення взаємозв’язку між всесвітньою мережею та перекладом (Web and translation) стало предметом дослідження ще в 1990-х рр., тобто в часи перших спроб користування Інтернетом (згадаймо хоча б локалізацію (localization) чи краудсорсинг), специфіка цієї широкої галузі досі вимагає подальших досліджень та аналізу, серед них – питання взаємозалежних та складних зв’язків між перекладом та соціальними онлайн-медіа.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Desjardins, Renée
2011 “Facebook me! Initial insights in favour of using social networking as a tool for translator training.” In Translation as a social activity. Community translation 2.0, Minako O’Hagan (ed.), 175–193. Special issue of Linguistica Antverpiensia 10. TSBGoogle Scholar
Drugan, Joanna
2011 “Translation ethics wikified: How far do professional codes of ethics and practice apply to non-professionally produced translation?” In Minako O’Hagan, 111–127. TSBGoogle Scholar
Folaron, Deborah
2012 “Digitalizing translation.” In: Translation Spaces 1: 5–31. DOI logo BoPGoogle Scholar
Gouadec, Daniel
2007Translation as a Profession. Amsterdam: John Benjamins. DOI logo BoPGoogle Scholar
Gough, Joanna
2011 “An empirical study of the professional translator’s attitudes, use and awareness of Web 2.0 technologies, and implications for the adoption of emerging technologies and trends.” In Minako O’Hagan, 195–225.Google Scholar
Kaplan, Andreas M. & Haenlein, Michael
2010 “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media.” Business Horizons 53 (1): 59–68. DOI logoGoogle Scholar
McDonough Dolmaya, Julie
2011a “The ethics of crowdsourcing.” In Minako O’Hagan, 97–110. TSBGoogle Scholar
2011b “A window into the profession: What translation blogs have to offer Translation Studies.” The Translator 17 (1): 77–104. DOI logo TSBGoogle Scholar
Mesipuu, Marit
2012 “Translation crowdsourcing and user-translator motivation at Facebook and Skype.” Translation Spaces 1: 33–53. DOI logo BoPGoogle Scholar
Oswald, Laura
2012Marketing Semiotics: Signs, Strategies and Brand Value. Oxford/New York: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar