Sosiaaliset systeemit ja kääntäminen [Social systems and translation]

Käännös Katariina Päivike
Sisällysluettelo

Kääntäminen on aina yhdistetty itseään suurempiin kokonaisuuksiin implisiittisesti tai eksplisiittisesti: sitä on pidetty osatekijänä kielten, kulttuurien ja semioottisten järjestelmien välisessä viestinnässä. Strukturalistisen ja systeemisen kirjallisuudentutkimuksen synnyn myötä niin kutsuttu manipulaatiokoulukunta ja polysysteemiteoreetikot loivat kääntämiselle systeemiteoreettisen pohjan. Polysysteemiteoriaa ja kääntämistä käsittelevässä artikkelissa (Polysystem theory and translation) on tarkempia lisätietoja venäläisistä formalisteista ja Prahan koulukunnasta.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Bielsa, Esperança & Bassnett, Susan
2009Translation in Global News. Abingdon: Routledge. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Bogic, Anna
2010“Uncovering the hidden actors with the help of Latour: The ‘making’ of the -second sex.” MonTI 2: 173–192. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Bourdieu, Pierre
1990In Other Words. Cambridge: Polity. [Translated by Matthew Adamson.]Google Scholar
Buzelin, Hélène
2007“Translations ‘in the making’. ” In Constructing a Sociology of Translation, Michaela Wolf & Alexandra Fukari (eds), 135–169. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Giddens, Anthony
1984The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. -Cambridge: Polity.Google Scholar
Heilbron, Johan
1999“Towards a sociology of translation: Book translations as a cultural world-system.” European Journal of Social Theory 2 (4): 429–444.  TSBGoogle Scholar
Hermans, Theo
1999Translation in Systems. Descriptive and System-Oriented Approaches Explained. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
2007The Conference of the Tongues. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
Lahire, Bernard
2013Dans les plis singuliers du social: Individus, institutions, socialisations. Paris: La Découverte. DOI logoGoogle Scholar
Lefevere, André
1992Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London/New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar
Luhmann, Niklas
1995Social Systems. Stanford, California: Stanford University Press. [Translated by John Bednarz Jr. with Dirk Baecker.]Google Scholar
Marais, Kobus
2013Translation Theory and Development Studies: A Complexity Theory Approach. New York/London: Routledge.  TSBGoogle Scholar
Meylaerts, Reine
2008“Translators and (their) norms: Towards a sociological construction of the individual.” In Beyond Descriptive Translation Studies. Investigations in homage to Gideon Toury, Miriam Shlesinger, Daniel Simeoni & Anthony Pym (eds), 91–102. Amsterdam: John Benjamins  TSB. DOI logoGoogle Scholar
Poltermann, Andreas
1992“Normen des literarischen Übersetzens im System der Literatur.” In Geschichte, System, Literarische Übersetzung/Histories, Systems, Literary Translations, Harald Kittel (ed.), 5–31. Berlin: E. Schmidt.  TSBGoogle Scholar
Sapiro, Gisèle
2008Translatio. Le marché de la traduction en France á l’heure de la mondialisation. Paris: CNRS Editions.  TSBGoogle Scholar
Schmidt, Siegfried J
1998“A systems-oriented approach to literary studies.” In Systems: New Paradigms for the Human Sciences, Gabriel Altmann & Walter A. Koch (eds), 646–670. Berlin/New York: de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Shannon, Thomas R
1996An Introduction to the World-System Perspective. Boulder, Colorado: Westview.Google Scholar
Tyulenev, Sergey
2012aApplying Luhmann to Translation Studies: Translation in Society. New York/London: Routledge.  TSBGoogle Scholar
2012b“Systemics and lifeworld of translation.” In Translation and Philosophy, Lisa Foran (ed.), 139–155. Bern: Peter Lang.Google Scholar
2012cTranslation and the Westernization of Eighteenth-Century Russia: A Social-Systemic Perspective. Berlin: Frank & Timme.Google Scholar
Vermeer, Hans J
2006Luhmann’s “Social System” Theory: Preliminary Fragments for a Theory of Translation. Berlin: Frank & Timme.Google Scholar