Tekstitys ja kielenoppiminen [Subtitles and language learning]

Annamaria Caimi
Pavia University
Käännös Miriam Paavola
Sisällysluettelo

Tekstitettyjen, audiovisuaalisten materiaalien vaikutusta vieraan kielen oppimiseen on tutkittu yli neljän vuosikymmenen ajan. Tutkimuksissa on yhtenevästi huomattu, että tekstitysten käyttö edistää kielen ja kulttuurin ymmärtämistä niin muodollisissa eli formaaleissa kuin epämuodollisissa eli informaaleissa oppimisympäristöissä. Tekstitystä hyödyntävän opetus- ja oppimismenetelmän edelläkävijä Karen Price (1983: 8) kertoo, kuinka vieraan kielen ja kulttuurin ymmärtäminen koheni englantia vieraana kielenä opiskelevien ryhmässä, kun ryhmä oli katsonut kielensisäisesti tekstitettyjä TV-ohjelmia. Kyseinen ryhmä koostui 20:stä eri kieli- ja kulttuuritaustaisesta kielenoppijasta.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Caimi, Annamaria
2011 “Cognitive insights into the role of subtitling in L2 learning.” In Audiovisual in Close-up – Practical and Theoretical Approaches, Adriana Serban, Anna Matamala & Jean-Marc Lavaur (eds), 113–128. Bern: Peter Lang. Google ScholarGoogle Scholar
Danan, Martine
1992 “Reversed subtitling and dual coding theory: New directions for foreign language instruction.” Language Learning 42 (4): 497–527. Crossref BoP Google ScholarGoogle Scholar
Gambier, Yves
2007 “Sous-titrage et apprentissage des langues.” In A tool for social integration? Audiovisual translation from different angles, Aline Remael & Josélia Neves (eds), 97–113. -Special issue of Linguistica Antverpiensia 6. TSB Google ScholarGoogle Scholar
Gambier, Yves & Doorslaer, Luc van
(eds) 2010/2011/2012Handbook of Translation Studies, volume 1–3. Amsterdam/-Philadelphia: John Benjamins. Crossref BoP Google ScholarGoogle Scholar
Ghia, Elisa
2012Subtitling Matters: New Perspectives on Subtitling and Foreign Language Learning [New Trends in Studies 3]. Bern: Peter Lang. TSB. Crossref Google ScholarGoogle Scholar
Gottlieb, Henrik
2002 “Titles on subtitling 1929–1999.” In Cinema: Paradiso delle lingue. I sottotitoli nell’apprendimento linguistico, Annamaria Caimi (ed.), 215–397. Special issue of Rassegna Italiana di Linguistica Applicata 34 (1–2). Google ScholarGoogle Scholar
Kothari, Brij
2000 “Same language subtitling on Indian television: Harnessing the power of popular culture for literacy.” In Redeveloping Communication for Social Change: Theory, Practice and Power, Karin Wilkins (ed.), 135–46. New York: Rowman and Littlefield. Google ScholarGoogle Scholar
Price, Karen
1983 “Closed-captioned TV: An untapped resource.” MATSOL Newsletter 12 (2): 1–8. Google ScholarGoogle Scholar
Talavàn Zanòn, Noa
2013La subtitulación en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Barcelona: -Ediciones Octaedro. TSB Google ScholarGoogle Scholar
Vanderplank, Robert
2010 “Déjà vu? A decade of research on language laboratories, television and video in language learning.” Language Teaching 43 (1): 1–37. Crossref Google ScholarGoogle Scholar

Verkkolähteet

Bibliography of Subtitling and Related Subjects
Bibliography: Intralingual Subtitles (Captions) and Foreign/Second Language Acquisition
Handbook of Translation Studies online
Translation Studies Bibliography