Tulkkauksen opetus / tulkkikoulutus [Teaching interpreting / Training interpreters]

Franz Pöchhacker
Käännös Oskari Koski
Sisällysluettelo

Tulkkien koulutus on pitkään ollut keskeinen aihe tulkkauksen tutkimuksessa (Interpreting Studies). Siinä missä tietynlaisen koulutusparadigman on katsottu muodostuneen konferenssitulkkauksen alalla ennen vuosituhannen vaihdetta, tulkkausalojen kasvava monipuolistuminen on haastanut ajatusta yhtenäisestä opetussuunnitelmasta ja opetustavasta. Tässä artikkelissa pyritään tarjoamaan yleiskatsaus tulkkien koulutukseen eri toimialoilla, eri tulkkausmenetelmissä ja eri sosiokulttuurisissa perinteissä. Artikkelissa nostetaan esiin joitakin prototyyppisiä malleja ja kiinnitetään huomiota keskeisiin kiistanaiheisiin. Perusasioita käsitellään institutionalisoitumisen (Institutionalization), akatemisoitumisen ja monipuolistumisen näkökulmista, minkä jälkeen yksittäisiä opetussuunnitelmallisia ja pedagogisia aiheita tarkastellaan lyhyesti.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Cáceres-Würsig, Ingrid
2012 “The jeunes de langues in the eighteenth century: Spain’s first diplomatic interpreters on the European model.” Interpreting 14 (2): 127–144. TSBGoogle Scholar
Gile, Daniel
2009Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. BoPGoogle Scholar
Ilg, Gérard & Lambert, Sylvie
1996 “Teaching consecutive interpreting.” Interpreting 1 (1): 69–99. TSBGoogle Scholar
Mackintosh, Jennifer
1999 “Interpreters are made not born.” Interpreting 4 (1): 67–80. TSBGoogle Scholar
Moser-Mercer, Barbara
2008 “Skill acquisition in interpreting: A human performance perspective.” The Interpreter and Translator Trainer 2 (1): 1–28. TSBGoogle Scholar
Roy, Cynthia B.
(ed.) 2005Advances in Teaching Sign Language Interpreters. Washington, DC: -Gallaudet University Press. TSBGoogle Scholar
Rozan, Jean-François
1956/2002Note-taking in Consecutive Interpreting. Kraków: Tertium. TSBGoogle Scholar
Russo, Mariachiara
2011 “Aptitude testing over the years.” Interpreting 13 (1): 5–30. TSBGoogle Scholar
Seleskovitch, Danica & Lederer, Marianne
2002Pédagogie raisonnée de l’interprétation. Paris/-Brussels: Didier Érudition/OPOCE. TSBGoogle Scholar
Wadensjö, Cecilia
1998Interpreting as Interaction. London/New York: Longman. BoPGoogle Scholar
Wilss, Wolfram
1999Translation and Interpreting in the 20th Century: Focus on German. -Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. TSBGoogle Scholar

Lisää aiheesta

Napier, Jemina
(ed.) 2010International Perspectives on Sign Language Interpreter Education. -Washington, DC: Gallaudet University Press. TSBGoogle Scholar
Roy, Cynthia B.
(ed.) 2000Innovative Practices for Teaching Sign Language Interpreters. Washington, DC: Gallaudet University Press. TSBGoogle Scholar
Sawyer, David D.
2004Fundamental Aspects of Interpreter Education: Curriculum and Assessment. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. TSBGoogle Scholar