Зона перекладу [Translation zone]

Шері Саймон
Університет Конкордія
Переклад Олександр Кальниченко
Зміст

“Зоною перекладу” називається територія інтенсивної взаємодії між мовами. Розміри та характер цієї території можуть істотно видозмінюватися: вона може охоплювати великі географічні простори, як-от, багатомовні імперії, на кшталт Російської, Австро-Угорської або Османської, або багатомовні країни, такі як Індія; вона може застосовуватися до конкретної порубіжної діяльності, як-от, на кордоні США та Мексики; вона може належати до мікропросторів багатомовних міст (Інші терміни англійською мовою: translation space, translation area, border zone, borderlands («простір перекладу, зона перекладу, прикордонний регіон, прикордонні території»). Хоча ідея зони перекладу також використовувалася з широкими евристичними та полемічними намірами для розширення меж літературознавства (The Translation Zone, Apter 2006), цей термін найпродуктивніше використовується для характеристики просторів, що виділяються невпинним переходом від однієї мови до іншої, гострим усвідомленням перекладацьких відносин та різноманітними видами усіляких перекладацьких практик, притаманних багатомовному середовищу.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Apter, Emily
2006The Translation Zone. Princeton: Princeton University Press. TSB. DOI logoGoogle Scholar
Baer, Brian James
(ed.) 2011Literary Translation in Eastern Europe and Russia. Amsterdam/-Philadelphia: John BenjaminsGoogle Scholar
Cornis-Pope, Marcel & Neubauer, John
(eds) 2006History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries, Vol. II. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logo BoPGoogle Scholar
Cronin, Michael
2003Translation and Globalization. London: Routledge. BoPGoogle Scholar
2006Translation and Identity. London: Routledge. BoPGoogle Scholar
Gentzler, Edwin
2008Translation and Identity in the Americas. New Directions in Translation Theory. London: Routledge. BoPGoogle Scholar
Grossman, Edith
2010Why Translation Matters. New Haven, Conn.: Yale University Press. TSBGoogle Scholar
Kothari, Rita
2005Translating India. New Delhi: Cambridge University Press TSB. DOI logoGoogle Scholar
Meylaerts, Reine
2004 “La traduction dans la culture multilingue.” Target 16 (2): 289–317. DOI logo TSBGoogle Scholar
Moretti, Franco
1998Atlas of the European Novel 1800–1900. London/New York: Verso.Google Scholar
Pratt, Mary Louise
1992Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
2002 “The traffic in meaning: Translation, contagion, infiltration.” Profession Fall: 25–36. DOI logo TSBGoogle Scholar
Simon, Sherry
2006Translating Montreal: Episodes in the Life of a Divided City. Montreal: McGill-Queen’s University Press. TSBGoogle Scholar
2012Cities in Translation. Intersections of Language and Memory. London: Routledge. TSBGoogle Scholar
Wolf, Michaela
2011Die vielsprachige Seele Kakaniens: Übersetzen und Dolmetschen in der Habsburgermonarchie 1848 bis 1918. Wien: Böhlau. TSBGoogle Scholar