Поворот у площину перекладу [Translational turn]

Доріс Бахман-Медік
Університет Ґісена
Переклад Юлія Наняк
Зміст

Глобалізація суспільства вимагає підвищеної уваги до процесів посередництва й перенесення (трансферу) – між культурами, релігіями, соціальними групами – з погляду взаємодій, що є змістом міжкультурних контактів. У таких ситуаціях, які вимагають подолання зсувів між різними та, часто, навіть суперечливими, контекстами, переклад є найважливішим. Він є важливим засобом для глобальних відносин обміну та трансформації і є практикою, в якій, і за допомогою якої, виявляються і реалізуються культурні відмінності, дисбаланс влади та сфера дій. Розширення змісту категорії перекладу є важливим для виникнення «повороту в площину перекладу» (‘translational turn’) в гуманітарних та соціальних науках. Суттєвою передумовою цього був «поворот до культури» (‘cultural turn’) в межах самого перекладознавства, який триває з 1980-х років (пор. Сьюзен Баснет, Лоуренс Венуті, Майкл Кронін та ін., див. Повороти перекладознавства (The turns of Translation Studies)). Переклад більше не вважається просто мовною чи текстовою практикою, а радше широкомасштабною культурною та соціальною діяльністю. Відповідно, до сфери компетентності перекладача увійшли проблеми культурного перекладу (Cultural translation), а також суперечності й складність світів культурного життя. Близько двох десятиліть тому С’юзен Баснет почала визначати переклад як головну категорію культурології, увівши у вжиток поняття «поворот у площину перекладу в культурології» (“translation turn in cultural studies”) (Bassnett 1998; Snell-Hornby 2006: 164–69). Пізніше до цієї дискусії долучились автори з поза меж дисципліни «Перекладознавство». Це посилило й розширило перекладацьку перспективу, як теоретично, так і систематично: формування ширшого «повороту в площину перекладу» в різних дисциплінах гуманітарних та соціальних наук йде на повну (Bassnett 2012; Bachmann-Medick 2009).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Apter, Emily
2006The Translation Zone: A New Comparative Literature. Princeton: Princeton UP. TSB DOI logoGoogle Scholar
2013Against World Literature: On the Politics of Untranslatability. New York: Verso. TSBGoogle Scholar
Bachmann-Medick, Doris
2009 “Introduction: The translational turn.” Translation Studies 2 (1): 2–16. DOI logoGoogle Scholar
2010Cultural Turns: Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. 4th edition. Reinbek: Rowohlt. TSBGoogle Scholar
2012 “Menschenrechte als Übersetzungsproblem.” Geschichte und Gesellschaft 38 (2): 331–359. DOI logoGoogle Scholar
Bassnett, Susan
1998 “The translation turn in cultural studies.” In Constructing Cultures: Essays on Literary Translation, Susan Bassnett & André Lefevere (eds), 123–140. Clevedon: Multilingual Matters. TSBGoogle Scholar
2002Translation Studies. 3rd edition. London: Routledge. TSBGoogle Scholar
2012 “From cultural turn to translational turn: A transnational journey.” In -Literature, Geography, Translation: Studies in World Writing, Cecilia Alvstad, Stefan Helgesson & David Watson (eds), 67–80. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.Google Scholar
Bhabha, Homi
1994The Location of Culture. London/New York: Routledge.Google Scholar
Chakrabarty, Dipesh
2000Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton UP.Google Scholar
Cronin, Michael
2003Translation and Globalization. London: Routledge. BoPGoogle Scholar
Fuchs, Martin
2009 “Reaching out; or, nobody exists in one context only: Society as translation.” Translation Studies 2 (1): 21–40. DOI logo TSBGoogle Scholar
Lässig, Simone
(ed.) 2012Übersetzungen. Special issue of Geschichte und Gesellschaft 38 (2).Google Scholar
Mittra, James & Milne, Christopher-Paul
(eds) 2013Translational Medicine: The Future of Therapy? Singapore: Pan Stanford Publishing. DOI logoGoogle Scholar
Ning, Wang & Yifeng, Sun
(eds) 2005Translation, Globalisation and Localisation: A Chinese Perspective. Clevedon: Multilingual Matters. BoPGoogle Scholar
Papastergiadis, Nikos
2011 “Cultural translation, cosmopolitanism and the void.” Translation -Studies 4 (1): 1–20. DOI logo TSBGoogle Scholar
Renn, Joachim
2006Übersetzungsverhältnisse: Perspektiven einer pragmatistischen Gesellschaftstheorie. Weilerswist: Velbrück.Google Scholar
Simon, Sherry
2012Cities in Translation: Intersections of Language and Memory. London/New York: Routledge. TSBGoogle Scholar
Snell-Hornby, Mary
2006The Turns of Translation Studies: New Paradigms or Shifting Viewpoints? Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logo BoPGoogle Scholar
Tsing, Anna Lowenhaupt
1997 “Transitions as translations.” In Transitions, Environments, Translations: Feminisms in International Politics, Joan W. Scott, Cora Kaplan & Debra Keates (eds), 253–272. New York: Routledge.Google Scholar