Подорожування і переклад [Travel and translation]

Майкл Кронін
Дублінський міський університет
Переклад Ірина Шама
Зміст

В сучасну добу глобальний обсяг та інтенсивність подорожування зростають у геометричній прогресії. Туризм стрімко й повсюдно перетворюється на найдинамічнішу галузь. Феномен глобалізації (globalization) заволодів увагою дослідників, що намагаються визначити вплив зростання темпів руху товарів, знаків і людей на самооцінку, соціально-економічну діяльність та розвиток культури окремих індивідів і їхніх груп. Теорії подорожування набувають все більшої ваги в концепціях еволюції сучасності (Urry 2007). І увесь цей рух вирує поміж мовцями, що спілкуються понад 6700 мовами. Однак донедавна в дослідженнях подорожування і туризму здебільшого ігнорувався такий важливий аспект цього руху, як зв’язок між мандрівником і мовою. Це ігнорування стає ще більш промовистим, коли зважити на типові ситуації гострого приниження мандрівника від раптової втрати мови, коли все йде геть не так, а знайомі слова стають непридатними. Байдужість до питань мови і перекладу неминуче спричинює значну міфологізацію як досвіду подорожування, так і змісту розповідей про нього. Відповідно, в дослідженнях ролі перекладу у подорожуванні на перший план виходять такі стрижневі питання, як мова і влада (power), міф про мовну прозорість, а також можливість спілкування на основі універсалій (Rubel & Rosman 2003).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Agorni, Mirella
2002Translating Italy for the Eighteenth Century: British Women, Translation and Travel Writing (1739–1797). Manchester: St. Jerome. TSBGoogle Scholar
Conroy, Jane
2003 “Changing perspectives: French travellers in Ireland, 1785–1835.” In CrossCultural Travel, Jane Conroy (ed.), 131–142. Berlin: Peter Lang.Google Scholar
Cronin, Michael
2000Across the Lines: Travel, Language, Translation. Cork: Cork University Press. TSBGoogle Scholar
Di Biase, Carmine G.
(ed.) 2006Travel and Translation in the Early Modern Period. Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
Jakobson, Roman
1992 “On linguistic aspects of translation.” In Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida, Rainer Schulte & John Biguenet (eds), 144–15. Chicago: University of Chicago Press. TSB В укр. перекладі: Якобсон Р. Про лінгвістичні аспекти перекладу // Протей: перекладацький альманах; [О. А. Кальниченко (ред.)]. Харків: НУА 2009 Вип. 2. С. 272–280.Google Scholar
Naude, Jacobus
2008 “The role of pseudo-translations in early Afrikaans travel writing. A corpus-based translation analysis.” Southern African Linguistics and Applied Language Studies 26 (1): 97–106. DOI logo BoPGoogle Scholar
Polezzi, Loredana
2001Translating Travel: Contemporary Italian Travel Writing in English Translation. London: Ashgate. TSBGoogle Scholar
(ed.) 2006Translation, Travel, Migration. Special issue of The Translator 12 (2).Google Scholar
2012 “Translation and migration.” Translation Studies 5 (3): 345–356. DOI logo TSBGoogle Scholar
Rubel, Paula G. & Rosman, Abraham
(eds) 2003Translating Cultures: Perspectives on Translation and Anthropology. Oxford/New York: Berg. TSBGoogle Scholar
Simon, Sherry
2006Translating Montreal: Episodes in the Life of a Divided City. Montreal/Kingston: McGill-Queen’s University Press. TSBGoogle Scholar
2011Cities in Translation: Intersections of Language and Memory. London/New York: Routledge. TSBGoogle Scholar
Smecca, Paola Daniela
2005Representational Tactics in Travel Writing and Translation: A Focus on Sicily. Rome: Carocci. TSBGoogle Scholar
Susam-Sarajeva, Şebnem
2006Theories on the Move: Translation’s Role in the Travels of Literary Theories. Amsterdam: Rodopi. TSBGoogle Scholar
Urry, John
2007Mobilities. Oxford: Polity.Google Scholar